Land- en watermanagement

HBO Bachelor

Algemene informatie

De opleiding Land- & Watermanagement leidt je op voor functies op het gebied van voorbereiding en uitvoering van projecten zoals een dijkverzwaring of een inrichtingsplan voor uiterwaarden. Je leert de verschillende belangen in het landelijk gebied kennen, en zodoende ook de knelpunten die kunnen ontstaan als die verschillende belangen worden gecombineerd. Tijdens je studie wordt er niet alleen aandacht besteed aan bodem, water, milieu en natuur maar ook aan sociale en communicatieve vaardigheden, en het werken in projecten.

Vakken

Onder andere

  • Communicatieve vaardigheden
  • Ecologie
  • Vegetatiekunde
  • Talen
  • Landinrichting
  • Hydrologie
  • Irrigatie
  • Milieukunde
  • Landmeten

Toelatingseisen

Profielen havo: C&M met overleg, E&M met scheikunde, N&G, N&T
Profielen vwo: C&M met scheikunde of nl&t, E&M met scheikunde of nl&t, N&G, N&T
Mbo-opleiding (4 jaar) met een doorstroompakket en een voldoende voor doorstroom-wiskunde en doorstroom-scheikunde.

Toekomstmogelijkheden

Er zijn banen binnen onderzoeks- en co├Ârdinerende functies bij de overheid. Binnen het bedrijfsleven bestaan soortgelijke functies. Verder zijn er mogelijkheden voor een baan bij adviesbureaus.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
Van Hall Larenstein - VelpVelp GLD
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
Steden (1)
StadLand
Velp GLDNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 43.8%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 50.0%
Percentage schoolverlaters met baan 66.7%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 100.0%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 42.9%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 27.8%
Arbeidsmarkt Steekproef 18
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (6)
BeroepSector
CartograafTechniek
LandmeetkundigeBouw
MilieutechnicusAgrarisch/Milieu
OntwikkelingshulpverlenerSociale gezondheidszorg
RecreatiedeskundigeHotel/Toerisme/Facilitair
RentmeesterEconomie/Handel/Management

Informatie over
Land- en watermanagement

Bij welke instellingen kun je Land- en watermanagement volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Land- en watermanagement?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Land- en watermanagement volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Land- en watermanagement

Wat kun je worden met Land- en watermanagement?

(6) beroepen gevonden

Uitgebreide omschrijving van deze opleiding bij:
Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...