Geodesie

HBO Bachelor

Algemene informatie

Het opmeten en eventueel in kaart brengen van (relatief kleine) gedeelten van het aardoppervlak zijn de belangrijkste activiteiten die de landmeetkundig ingenieur (ing.) uitoefent. Via luchtfoto's of satellietfoto's en berekeningen rondom de verzamelde gegevens worden ontwerpen gemaakt voor de leefomgeving. Voorbeelden van werkgebieden zijn: ruilverkaveling, milieuaspecten, recreatie / industriedoeleinden en ruimtelijke ordening.

Vakken

cartografie, computercartografie, fotogrammetriek, waarnemingsrekening, landmeetkunde, landinrichting, vastgoedinformatie, kaartontwerp, geografie, reproductietechniek

Toelatingseisen

Profielen havo: N&G met natuurkunde of nl&t, N&T
Profielen vwo: N&G met natuurkunde of nl&t, N&T, C&M met natuurkunde

mbo-diploma niveau 4

Toekomstmogelijkheden

Afgestudeerden komen terecht bij de overheid (rijk, provincie, gemeente): het kadaster, Rijkswaterstaat, de topografische dienst of karteringsafdelingen. Ook banen bij particuliere karteringsbureaus, grote aannemers of cultuurtechnische bedrijven zijn mogelijk. Als vervolgstudie kun je een (verkorte) wetenschappelijke opleiding (TU) gaan volgen.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.

Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
Hogeschool Utrecht - UtrechtUtrecht
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (1)
StadLand
UtrechtNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 36.1%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 50.0%
Percentage schoolverlaters met baan 53.7%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 70.8%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 26.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 34.1%
Arbeidsmarkt Steekproef 84
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (4)
BeroepSector
LandmeetkundigeBouw
GeodeetTechniek
Fotogrammeter
CartograafTechniek

Informatie over
Geodesie

Bij welke instellingen kun je Geodesie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Geodesie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Geodesie volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Geodesie

Wat kun je worden met Geodesie?

(4) beroepen gevonden

Uitgebreide omschrijving van deze opleiding bij:
Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...