Luchtvaarttechnologie

HBO Bachelor

Algemene informatie

Voor de opleiding is natuurlijk een meer dan gemiddelde interesse voor de lucht- en ruimtevaart en de techniek rondom deze disciplines nodig. Deze vervoersmiddelen dienen te voldoen aan zeer hoge eisen wat veiligheid betreft, en daarnaast dienen ze economisch verantwoord de lucht in te gaan. Dit laatste zal een laag eigengewicht vereisen, wat wil zeggen dat er zo licht mogelijk geconstrueerd moet worden. Ook kan de vorm van het voertuig veel plaats verschaffen aan passagiers, maar dan moet deze vorm natuurlijk wel aan een uitgebreid onderzoek onderworpen worden. Stromingsleer en materiaalkunde zijn daarom van groot belang. Om hierover verslag te kunnen doen dient een goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid aangeleerd te worden.

Vakken

Onder andere

  • mechanica
  • thermodynamica
  • vliegtuigbouwkundige introductie
  • stromingsonderzoek
  • motoren
  • materialen
  • ontwerp en constructie

Toelatingseisen

MTS- diploma met wiskunde (B) en natuurkunde. Kennis van Engels/Duitse taal is gewenst.
Profielen havo: N&G met natuurkunde of nl&t en N&T.
Profielen vwo: N&G met natuurkunde of nl&t, N&T, E&M met natuurkunde
mbo diploma niveau 4

Toekomstmogelijkheden

Je hebt na afronding - gezien de specialistische kennis - redelijk veel keuzemogelijkheden in dit vakgebied. Er zijn banen in onderzoekswerk (experimenteren, ontwikkelen, speuren), ontwerpen en construeren, bedrijfsleiding, advies (aanschaf, veiligheid, economie) en als veiligheidsinspecteur, instructeur en voorlichter. Ook kan er buiten de luchtvaart gewerkt worden in de (petro)chemische industrieën in verband met luchtverontreiniging, tocht in en om gebouwen, aërodynamica van personen- en vrachtauto's, pompen en compressoren. Dit kan door de combinatie van kennis van stromingsleer en het bijbehorende experimentele onderzoek. Ook heeft een vliegtuigbouwkundige een grondige kennis van materialen en kan daarom in de automobielindustrie gaan werken of in andere technische sectoren.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.
Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
Hogeschool Inholland - DelftDelft
Open dagen (1)
DatumOpen dag
06-06-2018Open avond
Hogeschool Inholland - Delft
Steden (1)
StadLand
DelftNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.6%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2258.4
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.6%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.7%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.7%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 0.9
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 31
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.3%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.1%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.8%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 1.0%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.98
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.13
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 16.01
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) erg hoog
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 57.6%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 15.7742
Groepsgrootte van werkgroepen 9.23184
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 77.7824
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 89.8551
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 11.322
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 26.087
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0.057971

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 34.4
Gemiddelde studiekosten 400.0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
WerktuigbouwkundigeTechniek
LuchtvaarttechnicusTechniek

Informatie over
Luchtvaarttechnologie

Bij welke instellingen kun je Luchtvaarttechnologie volgen?

(1) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Luchtvaarttechnologie?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Luchtvaarttechnologie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Luchtvaarttechnologie volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Luchtvaarttechnologie

Wat kun je worden met Luchtvaarttechnologie?

(2) beroepen gevonden

Uitgebreide omschrijving van deze opleiding bij:
Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...