Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie

HBO Bachelor

Algemene informatie

Planologie heeft alles te maken met de indeling en inrichting van de ruimte om je heen. Als planoloog kijk je naar de grondslagen voor de indeling van de bodem, naar de bestemming, en naar gebruik in verband met die bestemming. Tijdens de opleiding leer je plannen ontwikkelen waarin is uitgewerkt waar en hoe in bepaalde gebieden kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Planologen doen onderzoek en overleggen met verschillende partijen voordat zij hun plan ontwikkelen en hun voorstel presenteren. Je houdt je bezig met ruimtelijke ordening, planologisch onderzoek, stedenbouw en volkshuisvesting; gebieden waar je soms tegenstrijdige belangen moet afwegen (natuurbehoud of ontginnen). De studie concentreert zich op het maken van bestemmingsplannen, inrichting en (her)structurering van stads- en dorpsgebieden. Alle aspecten van het woon- en leefgebied komen aan de orde, ook juridische en financieel- economische aandachtspunten.

Vakken Ruimtelijke ordening & planologie

  • planologie
  • planologisch onderzoek
  • planexploitatie
  • landinrichting
  • landschapsbeheer
  • stedenbouwkunde
  • milieubeleid
  • bestuurlijk-juridisch en financieel-economische aspecten van planvorming

 

Toelatingseisen

Profielen havo: E&M, N&G, N&T
Profielen vwo: E&M, N&G, N&T
MBO-diploma niveau 4

Bij de NHTV gelden de volgende specifieke toelatingseisen: Havo en vwo C&M, je toelaatbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van een intakegesprek; wis- en natuurkunde zijn niet verplicht. Er is een verkort traject mogelijk voor vwo'ers en mbo'ers.

Toekomstmogelijkheden

Afgestudeerden vinden werk bij het Rijk (overheid, provincie, gemeenten), o.a. op overheidsposten binnen de afdelingen Ruimtelijke Ordening (R.O.) en volkshuisvesting. Daarnaast kun je gaan werken bij projectontwikkelaars, woningcorporaties en onderzoeks- en adviesbureaus, of bij grote bedrijven zoals TNT, NS en TNO.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (4)
StadLand
BredaNederland
DeventerNederland
RotterdamNederland
UtrechtNederland
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
PlanologieWO Bachelor

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 36.1%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 50.0%
Percentage schoolverlaters met baan 53.7%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 70.8%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 26.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 34.1%
Arbeidsmarkt Steekproef 84
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
VerkeerskundigeLogistiek/Transport/Lucht-/Zeevaart
PlanoloogAgrarisch/Milieu

Informatie over
Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie

Bij welke instellingen kun je Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie volgen?

(4) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie volgen?

(4) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie

Wat kun je worden met Built Environment - Ruimtelijke Ordening en Planologie?

(2) beroepen gevonden

Uitgebreide omschrijving van deze opleiding bij:
Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...