Management van de Leefomgeving

HBO Bachelor

Algemene informatie

In deze opleiding gaat het erom door middel van planvorming de schaarse ruimte in Nederland, of daarbuiten, optimaal te benutten. Dit is mogelijk door de wisselwerking tussen stad en land, natuur en recreatie, en wonen en bedrijfsleven te optimaliseren. Gebieden moeten straks meerdere functies tegelijk krijgen. Je leert plannen toetsen aan bedrijfskundige randvoorwaarden en aan managerial- (of beheers) en milieumogelijkheden. Er komen veel onderwerpen aan bod tijdens de opleiding waaronder: landbouw en milieu, natuur en landschapbeheer, plattelandstoerisme, stadsrecreatie, bodem en water. Maar ook thema’s als relatiebeheer, belangeninventarisatie, bedrijfskunde, marketing, economie, waterschappen, bestuur en organisatie worden uitgebreid behandeld. De nadruk ligt niet op het ontwerpen van landschap (landschapsarchitectuur). Het zwaartepunt ligt op het toetsen van inrichtingsplannen aan bedrijfskundige-, milieu en beheerscriteria.

Toelatingseisen

Profielen havo-diploma: C&M met wiskunde A of wiskunde B of economie, E&M, N&G, N&T
Profielen vwo: C&M, E&M, N&G, N&T Mbo-middenkaderopleiding (niveau 4) met een doorstroomcertificaat voor wiskunde.

Toekomstmogelijkheden

Als je afgestudeerd bent kun je werken bij overheden, adviesbureaus, bij waterschappen en energiebedrijven, bij banken, projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders, milieuorganisaties en recreatieschappen. Je zal je vooral richten op analyses en probleemstellingen, en op het formuleren van oplossingen in de vorm van beleid en plannen van aanpak. Voorbeelden van beroepen zijn coördinator plattelandsvernieuwing bij een provincie, of manager bij een internationaal adviesbureau. Voorbeelden van actuele activiteiten zijn het stimuleren van plattelandstoerisme, het opzetten van een keten van boerencampings, de communicatie bevorderen van belangengroeperingen in een landelijk gebied, of een voorlichtingsbrochure maken voor een natuurbeschermingsvereniging.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
MilieukundeHBO Bachelor
Bos- & natuurbeheerHBO Bachelor
Tuinbouw & akkerbouwHBO Bachelor
Tuin- & akkerbouw (associate degree)HBO Bachelor
International development managementHBO Bachelor
Steden (4)
StadLand
AlmereNederland
Den BoschNederland
LeeuwardenNederland
Velp GLDNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.8%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 1990.02
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.7%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.6%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.5
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) matig

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 38
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.2%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.2%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.0%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.3%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.9%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 1.06
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.06
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) gemiddeld
Indicator uitwijkmogelijkheden 5.46
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 40.6%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 12.8%
Contacturen per week 14.9279
Groepsgrootte van werkgroepen 5.62498
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 21.6977
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 11.2164
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 19.5652
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0.420993

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 30.6
Gemiddelde studiekosten 634.5
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
VoorlichterCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Management van de Leefomgeving

Bij welke instellingen kun je Management van de Leefomgeving volgen?

(4) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Management van de Leefomgeving?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Management van de Leefomgeving volgen?

(4) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Management van de Leefomgeving

Wat kun je worden met Management van de Leefomgeving?

(2) beroepen gevonden

Uitgebreide omschrijving van deze opleiding bij:
Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...