Psychologie

HBO Bachelor

Algemene informatie

De opleiding Psychologie is een praktische studie gestoeld op de (klassieke) psychologische theorieën. Omdat je in je toekomstige werk ook te maken zult krijgen met andere vakgebieden, besteed je daarnaast aandacht aan theorieën over arbeid, organisatie, organisatieverandering, cultuur en communicatie. Als afgestudeerde zul je in staat zijn om knelpunten in de maatschappij, in of tussen organisaties en van individuele personen, in kaart te brengen, te analyseren en zodoende een bijdrage te leveren aan oplossingen.

De opleiding is opgedeeld in thema’s waarbij je steeds een bepaalde tijd aandacht besteed aan de theorie, aan toepassingen en aan de praktijk van het onderwerp. Thema’s zijn bijvoorbeeld Organisatiepsychologie en sociale psychologie, Psychosociale hulpverlening, Coaching, training en advisering en Communicatie. Het eerste studiejaar staat vooral in het teken van de verkenning van de grondbeginselen en basistheorie. In het laatste jaar kun je een van de volgende specialisaties volgen: counseling en mediation, communicatie en advies, jeugdpsychologie, jeugdhulpverlening, arbeid en organisatie, coaching en bemiddeling, volwassenenhulpverlening, organisatiepsychologie en sportpsychologie. Binnen de thema’s die in de inhoud genoemd worden volg je steeds de componenten theorie, toepassing en praktijk.

Toelatingseisen

Havo-profielen: alle profielen
Havo oude stijl: diploma
Vwo-profielen: alle profielen
Vwo oude stijl: diploma
Mbo: diploma op niveau 4.

Toekomstmogelijkheden

Als hbo-psycholoog kun je je gaan bezighouden met de problemen van individuen, het gezin, arbeid, vrije tijd en sport, en onderwijs en cultuur. Je kunt dus terecht komen bij een veelheid van organisaties op deze terreinen, zoals instellingen in de gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, bij justitiële instellingen, of binnen het onderwijs en culturele instellingen.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.

Instellingen (2)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (2)
OpleidingNiveau
PsychologieWO Bachelor
Beta-gamma (Future Planet Studies)WO Bachelor
Steden (1)
StadLand
LeidenNederland

Overige

 
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 13.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 7.0%
Contacturen per week 10.4444
Groepsgrootte van werkgroepen 7.91917
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 51.0392
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 97.8261
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 12.1772
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 29.7872
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 21.8
Gemiddelde studiekosten 704.7
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
PsycholoogSociale gezondheidszorg

Informatie over
Psychologie

Bij welke instellingen kun je Psychologie volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Psychologie?

(2) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Psychologie volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(5) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Psychologie

Wat kun je worden met Psychologie?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...