Internationaal land- & waterbeheer

WO Bachelor

Algemene informatie

De opleiding internationaal land- & waterbeheer is gericht op kennis van klimaat, bodem, water en sociaal-economische omstandigheden binnen het wereldwijde landgebruik, en op het inzetten van deze kennis voor een goed gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. De natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser, dus we moeten er zuinig op zijn. Een groot deel van het land en water dat door mensen wordt gebruikt, is bestemd voor de productie van voedsel. Maar de opbrengst is afhankelijk van veel verschillende factoren. Een droogte of een overstroming kan ervoor zorgen dat de oogst mislukt. Hierdoor leeft een groot deel van de wereldbevolking in armoede en is er in veel gebieden sprake van ondervoeding en acute honger. Met technische vernieuwingen kun je veel doen om land en water beter te gebruiken. Om dat goed te kunnen, combineer je technische en natuurkundige kennis met sociale en economische kennis. Een afgestudeerd land- en waterbeheerder kan onderzoeken, ontwerpen en adviseren bij het instandhouden van een goed leefmilieu voor mens, plant en dier door effciënt gebruik te maken van beschikbare bronnen. Je hebt kennis van deze aspecten op mondiaal terrein. Naast het volgen van colleges, doe je kennis op middels practica en excursies. Excursies en opdrachten in het buitenland maken standaard deel uit van het opleidingsprogramma. Vakken: Omgevingswetenschappen, bodem, water, ecologie, techniek & ontwikkeling, wiskunde, plantenkennis, irrigatie & erosiemaatregelen ontwerpen, economie, filosofie & sociologie.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&G met wiskunde B en natuurkunde, N&T, C&M met wiskunde B en natuurkunde, E&M met wiskunde B en natuurkunde.

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding, bijvoorbeeld international land and water management. Maar je kunt ook na je bachelor al aan de slag. Het merendeel van de afgestudeerden vindt een baan in het buitenland, bijvoorbeeld in de ontwikkelingssamenwerking maar ook bij grote internationale advies- en ingenieursbureaus of bij overheden. Enkele functies: onderzoeker, beleidsmedewerker, voorlichter, adviseur, commerciële- en technische functies. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
Internationaal land- & waterbeheerWO Bachelor
Bos- & natuurbeheerWO Bachelor
Bodem, water & atmosfeerWO Bachelor
GeologieWO Bachelor
Sociale geografie & planologieWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
WageningenNederland
Opleidingen (2)

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 79.3%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 69.0%
Percentage schoolverlaters met baan 96.6%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 86.2%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 89.7%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 3.4%
Arbeidsmarkt Steekproef 29
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
VoorlichterCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie

Informatie over
Internationaal land- & waterbeheer

Bij welke instellingen kun je Internationaal land- & waterbeheer volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Internationaal land- & waterbeheer?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Internationaal land- & waterbeheer volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(2) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Internationaal land- & waterbeheer

Wat kun je worden met Internationaal land- & waterbeheer?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...