Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

WO Bachelor

Algemene informatie

De studie Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap maakt je bekend met een “taal” die ongeveer 5000 jaar geleden ver hier vandaan gesproken werd maar die de basis vormt van een groot aantal hedendaagse talen, waaronder het Nederlands. Indo-Europees is niet zozeer een taal als wel een taalfamilie, een gemeenschappelijke moedertaal van verschillende talen van latere datum die basiskenmerken (op het terrein van de grammatica) delen. Het vakgebied houdt zich bezig met onderzoek naar de oorspronkelijke taal die de Indo-Europeanen spraken. O.a. met de opsplitsing van de sprekers over de wereld, met de ontwikkeling van de talen die uit het Indo-Europees volgden en met de cultuur van de oorspronkelijke sprekers. De studie heet met nadruk Vergelijkende taalwetenschap. In het eerste jaar leer je wat dat inhoudt; je volgt algemene taalkundige colleges zoals fonetiek en historische taalkunde. Daarnaast volg je onderwijs in de belangrijkste oude Indo-Europese talen: klassiek Grieks, Sanskrit, Hettisch en Gotisch.

Buiten dat besteed je aandacht aan taalontwikkeling en historische taalkunde. In het tweede en derde jaar verdiep je je kennis en leer je deze toepassen op de verschillende onderzoeksgebieden. Dat betekent bijvoorbeeld dat je kennis maakt met talen die niet binnen de Indo-Europese taalfamilie vallen en dat je verschillen leert herkennen. De studie biedt je de mogelijkheid om relatief veel bijvakken te volgen. Die kun je min of meer vrij invullen, bijvoorbeeld aan andere universiteiten met vakken uit aangrenzende vakgebieden.

Vakken

  • Articulatorische fonetiek
  • fonetiek in de taalkunde
  • historische taalkunde
  • Grieks
  • Sanskrit
  • Hettisch
  • Gotisch
  • Historische taalkunde
  • bijvakken onder meer didactiek; mythologie en bijbelverhalen; cultuur en communicatie.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: alle profielen

Toekomstmogelijkheden

De bacheloropleiding geeft direct toegang tot de gelijknamige master en tot Vergelijkende en beschrijvende taalwetenschap. Als je echter een andere taalkundige master wilt volgen en daarop tijdig je vakkenpakket aanpast, is de keuze veel ruimer.

Omdat de studie niet opleidt tot een specifiek beroep, is de kans groot dat je op basis van (algemene) academische verworvenheden je toekomstige arbeidsperspectief zult invullen.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (0)
InstellingStadBeoordeling
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (2)
OpleidingNiveau
American studiesWO Bachelor
Vergelijkende Indo-europese taalwetenschapWO Master
Steden (0)
StadLand

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.7%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2006.4
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.3%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.3%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.6%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 6.5
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) redelijk

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 10
Percentage schoolverlaters werkloos 0.3%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.4%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.2%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.3%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.6%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 1.02
Indicator conjuctuurgevoeligheid 0.9
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) laag
Indicator uitwijkmogelijkheden 5.37
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 66.7%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 6.2%
Contacturen per week 11.5882
Groepsgrootte van werkgroepen 7.7
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 9.72222
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 11.5455
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 38.8889
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0.111111

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 33.9
Gemiddelde studiekosten 356.2
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
TaalkundigeOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Welke opleidingen zijn verwant aan Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap?

(2) opleidingen gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(2) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Wat kun je worden met Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...