Hebreeuwse taal & cultuur

WO Bachelor

Algemene informatie

Deze opleiding richt zich op het modern en bijbels Hebreeuws, zowel op de spreek- als schrijfvaardigheid, en besteedt daarnaast veel aandacht aan de cultuur en geschiedenis van de joden, die deze taal gebruiken. Eeuwenlang fungeerde het Hebreeuws vooral als taal van het Oude Testament of de Tenach, van gebeden en joodse literatuur. Deze bronnen vormen belangrijk studiemateriaal.

De culturele sporen die joden, die verspreid over de hele wereld wonen, mondiaal hebben achtergelaten, is een tweede speerpunt van de opleiding. Het eerste studiejaar is oriënterend van karakter; je maakt kennis met de verschillende facetten van het Hebreeuws en het accent ligt op het je eigen maken van zowel modern als bijbels Hebreeuws. Daarnaast verdiep je je in de geschiedenis en cultuur van het jodendom en volg je colleges algemene taal- en literatuurwetenschap.

In het tweede jaar worden daar verwante talen, het Jiddisj en Aramees, aan toegevoegd en volg je verdiepende vakken zoals middeleeuwse mystiek en filosofie. De studie van het Hebreeuws wordt uitgediept met middeleeuws en rabbijns Hebreeuws. Er is ruimte om vakken van meer algemene aard te volgen, vakken bij andere faculteiten of in het buitenland. Je sluit de studie af met een scriptie.

Vakken: Modern Hebreeuws, bijbels Hebreeuws, middeleeuws Hebreeuws, rabbijns Hebreeuws, Armeens, Jiddisch, geschiedenis en cultuur van het jodendom, taal- en literatuurwetenschap, onderzoeks- en argumentatievaardigheden, wetenschapsfilosofie.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T

Toekomstmogelijkheden

Na deze bachelor heb je aansluiting op een aantal masteropleidingen, zoals Hebreeuwse taal en cultuur, maar ook religiestudies, journalistiek en media, redacteur/ editor, linguistics, literary studies et cetera. Met het oog op je toekomstperspectief in de vorm van een baan, moet je weten dat de vraag naar hebraïsten niet heel groot is. Door je vakkenpakket tijdig af te stemmen op de arbeidsmarkt, kun je in aanmerking komen voor een functie als tolk/ vertaler, pr-functionaris, beleidsmedewerker of voorlichter.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (3)
Steden (1)
StadLand
AmsterdamNederland
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
Leraar vo 1e graad HebreeuwsWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 50.0%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 25.0%
Percentage schoolverlaters met baan 83.3%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 50.0%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 58.3%
Arbeidsmarkt Steekproef 12
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
TolkCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
VoorlichterCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie

Informatie over
Hebreeuwse taal & cultuur

Bij welke instellingen kun je Hebreeuwse taal & cultuur volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Hebreeuwse taal & cultuur?

(3) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Hebreeuwse taal & cultuur volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Hebreeuwse taal & cultuur

Wat kun je worden met Hebreeuwse taal & cultuur?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...