Godsdienstwetenschap

WO Bachelor

Algemene informatie

De studie Godsdienstwetenschap probeert zicht te krijgen op de betekenis van religie voor mensen en de invloed ervan op de maatschappij. Voor deze studie is het niet van belang of je zelf gelovig bent. Interesse in de religieuze motivatie van mensen vormt een goede basis voor deze opleiding. In onze multiculturele samenleving hebben vele godsdiensten, zoals de Islam en het Hindoeïsme, en nieuwe stromingen zoals New Age, hun weg gevonden naar onze maatschappij. Daardoor ontstaat behoefte aan deskundigheid op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing. Inzicht kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan begrip en acceptatie. In deze opleiding bestudeer je de grote wereldgodsdiensten en moderne religieuze bewegingen. Vanuit verschillende invalshoeken worden deze levensbeschouwingen benaderd. De studie richt zich niet zozeer op de fundering van de beschouwingen als wel op de uitingsvormen en de invloed hiervan op mens en samenleving. Je kunt afstuderen in verschillende richtingen: beleid en communicatie, geestelijke verzorging, een specifieke godsdienst of een gebied van de godsdienstwetenschap, godsdienstantropologie, godsdienstpsychologie of filosofie en ethiek.

Vakken

Inleiding in de verschillende godsdiensten, religieuze geschriften, filosofie, methoden en technieken, culturele antropologie, inleiding in de godsdienstwetenschap, geschiedenis godsdienstwetenschap, godsdienstpsychologie.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T.
Vwo oude stijl: diploma zonder specifieke eisen.
Aangezien er veel buitenlandstalige literatuur bestudeerd wordt, is kennis van Engels, Duits en Frans een pré.

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Afgestudeerden vervullen beleidsfuncties in het bedrijfsleven, de media, de journalistiek, toerisme en recreatie, musea, minderhedenorganisaties en de overheid. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (9)
Steden (1)
StadLand
MiddelburgNederland
Opleidingen (1)

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 53.2%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 40.4%
Percentage schoolverlaters met baan 87.2%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 44.7%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 8.5%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 76.6%
Arbeidsmarkt Steekproef 47
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
DomineeSociale gezondheidszorg
PastoorSociale gezondheidszorg
Leraar godsdienstOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Godsdienstwetenschap

Bij welke instellingen kun je Godsdienstwetenschap volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Godsdienstwetenschap?

(9) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Godsdienstwetenschap volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Godsdienstwetenschap

Wat kun je worden met Godsdienstwetenschap?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...