Technische planologie

WO Bachelor

Algemene informatie

Deze opleiding Technische planologie behandelt de technische aspecten die samenhangen met de indeling van de gebieden waarin we leven en werken. Naast kennis van techniek en samenleving leer je afwegingen te maken waarbij je de belangen van verschillende groepen mensen en organisaties in het oog houdt. Je leert bijvoorbeeld te onderzoeken en beargumenteren of een bepaald gebied moet worden bestemd als milieugebied of dat er wellicht woningen gebouwd moeten worden. De opleiding is bijzonder praktijkgericht.

Planologie heeft raakvlakken met sociologie en politicologie. Deze disciplines ondersteunen het werk van de planoloog met de noodzakelijke maatschappelijke kennis. Denk bijvoorbeeld aan het verklaren van maatschappelijke ontwikkelingen om het toekomstig verloop te kunnen voorspellen. Middels de sociologie leer je beoordelen welke middelen je kunt aanwenden om bepaalde ontwikkelingen in de samenleving te versnellen of juist af te remmen. De samenleving is immers voortdurend in beweging.

Vakken

  • technische planologie
  • ruimtelijk functioneel ontwerpen
  • waterbeheer
  • milieuplanning

Toelatingseisen

Vwo-profielen: C&M met wiskunde A of wiskunde B, E&M, N&G, N&T

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding.

Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden onder meer bij de diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Behalve bij de landelijke overheid, kun je ook gaan werken bij een ingenieurs- en adviesbureaus, bij waterschappen en bij provincies en gemeenten. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (6)
OpleidingNiveau
Technische planologieWO Bachelor
PlanologieWO Bachelor
Geografie, Planologie & MilieuWO Bachelor
SociologieWO Bachelor
PoliticologieWO Bachelor
Landschapsarchitectuur & ruimtelijke planningWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
GroningenNederland
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
Environmental & infrastructure planningWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 74.0%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 48.0%
Percentage schoolverlaters met baan 93.5%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 76.4%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 86.2%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 1.6%
Arbeidsmarkt Steekproef 123
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
StedenbouwkundigeBouw
PlanoloogAgrarisch/Milieu

Informatie over
Technische planologie

Bij welke instellingen kun je Technische planologie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Technische planologie?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Technische planologie volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Technische planologie

Wat kun je worden met Technische planologie?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...