Sociale geografie

WO Bachelor

Algemene informatie

Bij deze studie ligt de nadruk op het indelen van de gebieden waar de mens woont, maar ook op de vroegere indelingen van die gebieden. De mens heeft gedurende zijn bestaan de gebieden waarin hij leeft altijd willen indelen naar zijn smaak.

Ook zijn bepaalde indelingen aangebracht, bijvoorbeeld in industriegebieden, recreatiegebieden. Deze indelingen veranderen echter voortdurend. Als de maatschappij of de omgeving veranderen - door menselijke of natuurlijke invloeden - dan is er een grote kans dat ook de indeling van gebieden zal veranderen. Hoe dit gebeurt en waarom dit zo gebeurt, zijn vragen die gesteld worden in de sociale geografie.

Tijdens deze opleiding leer je gebieden zo in te richten (of herinrichten) dat de mens er naar tevredenheid kan leven. Of je leert hoe je bepaalde problemen, ontstaan door de omgevingsveranderingen, kunt oplossen.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag.

Sociaal geografen zijn ondermeer werkzaam bij het rijk, provincie en gemeente, semi-overheid, wetenschappelijk instituten, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, woningbouwverenigingen en de Kamers van Koophandel.

Als freelancer of zelfstandig ondernemer kun je bijvoorbeeld geografisch voorlichtingsmateriaal maken of geografische reisboeken schrijven. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
Culturele geografie WO Master
Sociale geografie & planologieWO Bachelor
GeografieWO Bachelor
Geografie, Planologie & MilieuWO Bachelor
PlanologieWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
MiddelburgNederland
Opleidingen (4)

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.3
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.7
Studentenoordeel Samenhang 6.7
Studentenoordeel Werkvormen 6.8
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.4
Studentenoordeel Docenten 7.6
Studentenoordeel Communicatie 6.9
Studentenoordeel Studeerbaarheid 7.5
Studentenoordeel Gebouwen 6.7
Studentenoordeel Faciliteiten 7.5
Studentenoordeel Totaalscore 7.1

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2393.78
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.6%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.6%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.4
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 126
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.0%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.2%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.9%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.99
Indicator conjuctuurgevoeligheid 0.92
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) gemiddeld
Indicator uitwijkmogelijkheden 4.83
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 25.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 2.3%
Contacturen per week 8.22727
Groepsgrootte van werkgroepen 14.1859
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 37.6294
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 97.7778
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 13.8722
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 20
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0.2
Hoog tarief collegegeld € 1945.00
Extra studiekosten € 546

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 26.3
Gemiddelde studiekosten 406.8
Bron: SKI database 2013
Beroepen (4)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
DemograafOnderwijs en Wetenschappen
PlanoloogAgrarisch/Milieu
StedenbouwkundigeBouw

Informatie over
Sociale geografie

Bij welke instellingen kun je Sociale geografie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Sociale geografie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Sociale geografie volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(4) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Sociale geografie

Wat kun je worden met Sociale geografie?

(4) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...