Planologie

WO Bachelor

Algemene informatie

De opleiding Planologie heeft als centraal onderwerp het zo goed mogelijk benutten van de beschikbare ruimte op aarde. Niet alleen in Nederland, waar ruimte een schaars goed is, maar ook in het buitenland waar andere problemen en mogelijkheden zijn.

Als planoloog zul je je gaan bezighouden met het opstellen van plannen, meestal op streek- of provinciaal niveau. Je houdt daarbij rekening met de behoefte aan recreatieve ruimte, bebouwing voor wonen en werken en natuurlijk infrastructuur.

Opbouw opleiding Planologie

Het eerste jaar maak je kennis met de basisvakken zoals ruimtelijke orde en ordening van Nederland, grondslagen van ruimtelijke planvorming en openbare ruimte. Daarnaast maak je kennis met andere relevante disciplines zoals recht, milieu en geografie, en volg je methodische vakken die van belang zijn voor het doen van onderzoek en het lezen van rapporten. In het tweede jaar worden de opleidingsspecifieke vakken nader uitgediept en kun je aanvullende vakken volgen uit andere vakgebieden. Vanaf het derde jaar volg je een specialisatie. Het is ook mogelijk in deze periode een stage te lopen of college te volgen in het buitenland.

Vakken

  • ruimtelijke orde en ordening van Nederland
  • grondslagen van ruimtelijke planvorming
  • planning en openbare ruimte
  • landschap
  • milieu en geografie
  • recht en economie voor planologen
  • project- en procesmanagement
  • methoden en technieken van ruimtelijke planvorming
  • demografie.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: alle profielen

Toekomstmogelijkheden

Na de bacheloropleiding heb je toegang tot een aantal masters zoals planologie, sociale geografie, ruimtelijke regie, lerarenopleiding, human geography, planning and development, metropolitan studies. Als je direct de arbeidsmarkt op wilt, dan zijn potentiële werkgevers Ministeries, Provinciaal Planologische Dienst, gemeenten en woningbouwcorporaties. Mogelijke functies zijn projectontwikkelaar, planologisch adviseur, leraar aardrijkskunde of planologisch beleidsmedewerker.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
GeologieWO Bachelor
AardwetenschappenWO Bachelor
Technische planologieWO Bachelor
Sociale geografie & planologieWO Bachelor
Geografie, Planologie & MilieuWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
AmsterdamNederland

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.0
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.4
Studentenoordeel Samenhang 7.0
Studentenoordeel Werkvormen 6.5
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.8
Studentenoordeel Docenten 7.0
Studentenoordeel Communicatie 6.0
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.9
Studentenoordeel Gebouwen 6.4
Studentenoordeel Faciliteiten 6.9
Studentenoordeel Totaalscore 6.8

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2393.78
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.6%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.6%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.4
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 126
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.0%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.2%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.9%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.99
Indicator conjuctuurgevoeligheid 0.92
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) gemiddeld
Indicator uitwijkmogelijkheden 4.83
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 7.1%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 3.7%
Contacturen per week 9.39286
Groepsgrootte van werkgroepen 10.9434
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 40.2389
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 96.5517
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 13.8011
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 31.0345
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0.0344828
Hoog tarief collegegeld € 1945.00
Extra studiekosten € 546

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 23.4
Gemiddelde studiekosten 557.4
Bron: SKI database 2013
Beroepen (4)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
PlanoloogAgrarisch/Milieu
ProjectleiderEconomie/Handel/Management
Leraar aardrijkskundeOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Planologie

Bij welke instellingen kun je Planologie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Planologie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Planologie volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(6) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Planologie

Wat kun je worden met Planologie?

(4) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...