Afrikaanse talen & culturen

WO Bachelor

Algemene informatie

De bacheloropleiding Afrikaanse talen & culturen leert studenten om Afrikaanse samenlevingen te begrijpen door middel van het bestuderen van de taal en cultuur. Studenten leren kristische vragen te stellen en zelfstandig het verhaal dat Afrika vertelt te onderzoeken door middel van taalverwerving, taalkundig onderzoek, geschiedenis en literatuur. De bachelor Afrikaanse talen & culturen richt zich op meerdere Afrikaanse talen die geografisch ten zuiden van de Sahara gesproken worden. Het Zuid-Afrikaans valt daarbuiten. De twee hoofdtalen en de belangrijkste onderwerpen van studie zijn het Swahili en het Ewe. Daarnaast zal je je bezig houden met structuren en kenmerken van andere Afrikaanse talen: vooral gemeenschappelijke structuren en kenmerken komen aan bod. Actieve taalbeheersing speelt een mindere belangrijke rol dan de taalkundige aspecten.

Met andere woorden: tijdens de bachelor Afrikaanse talen & culturen zul je je meer bezighouden met het taalkundig onderzoeken van verschillende talen, dan met de actieve taalbeoefening. Ook voor de letterkundige en cultuur(historische) facetten is er minder aandacht dan bij de 'traditionele' talenstudies het geval is.

Deze opleiding wordt alleen aan de Universiteit van Leiden verzorgd.

Studieopbouw Afrikaanse talen & culturen

Na het eerste jaar kies je een van de drie accenten die er binnen de opleiding Afrikaanse talen en culturen bestaan: taalkunde, geschiedenis of letterkunde. Na het eerste jaar zul je je bovendien verdiepen in de methodologische kennis die nodig is voor het doen van emperisch onderzoek en het schrijven van een bachelor scriptie. Na het eerste jaar kies je een van de drie accenten die er binnen de opleiding Afrikaanse talen en culturen bestaan: taalkunde, geschiedenis of letterkunde. Na het eerste jaar zul je je bovendien verdiepen in de methodologische kennis die nodig is voor het doen van emperisch onderzoek en het schrijven van een bachelor scriptie.

Vakken

-Algemene taalwetenschap
- Fonetiek
- Fonologie
- Morfologie
- Articulatorische fonetiek

Toelatingseisen

Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van de bachelor Afrikaanse talen & culturen kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag.

Je vindt afgestudeerden onder meer bij de overheid, bijv. als medewerker bij de diplomatieke dienst. Verder zijn er mogelijkheden bij organisaties die specifiek met Afrika te maken hebben: het Tropeninstituut, het Afrika-studiecentrum, et cetera. Ook kun je denken aan functies in de media: bij uitgeverijen en omroepen bijvoorbeeld. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (1)
StadLand
GroningenNederland
Opleidingen (2)
OpleidingNiveau
Afrikaanse taalkundeWO Master
Talen & culturen van AfrikaWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 50.0%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 20.0%
Percentage schoolverlaters met baan 90.0%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 60.0%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 80.0%
Arbeidsmarkt Steekproef 10
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (6)
BeroepSector
VoorlichterCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
TolkCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
OntwikkelingshulpverlenerSociale gezondheidszorg
MuseummedewerkerOnderwijs en Wetenschappen
JournalistCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
CorrectorCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie

Informatie over
Afrikaanse talen & culturen

Bij welke instellingen kun je Afrikaanse talen & culturen volgen?

(1) instellingen gevonden

In welke steden kun je Afrikaanse talen & culturen volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(2) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Afrikaanse talen & culturen

Wat kun je worden met Afrikaanse talen & culturen?

(6) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...