Domeingerichte economie

WO Bachelor

Algemene informatie

Deze opleiding richt zich op de praktische toepassing van economische kennis binnen het bedrijfsleven en de overheid. Bij het formuleren van beleid, is er behoefte aan mensen met een economische achtergrond. Als afgestudeerd beleidsmedewerker zul je mee beslissen over de richting waarin organisaties (overheid en bedrijfsleven) zich in de toekomst ontwikkelen.

Tijdens deze studie leer je om kennis van de economie toe te passen in praktijksituaties op het gebied van beleid. In het begin van je studie krijg je inzicht in de basisprincipes van de economie; in een later stadium krijg je te maken met vakken als beleggingsvraagstukken en internationale aspecten, zoals bijvoorbeeld de Europese eenwording. De opleiding kent twee afstudeervarianten: financieel- economisch en internationaal-economisch.

Vakken

Financieringsvraagstukken, overheidsfinanciën, micro-economie, macro-economie, financiële rekenkunde

Aan deze opleiding zijn de volgende studierichtingen gekoppeld:
-Economie en geschiedenis
-Economie en geografie
-Economie en recht
-Economie en sociale wetenschappen

Economie en geschiedenis

Bij deze studierichting ligt de nadruk op zowel economische als geschiedkundige aspecten. Economie en geschiedenis worden als samenhangend geheel bestudeerd. Deze studie is uniek in Nederland. Economie is voor de historicus een belangrijke hulpwetenschap, maar het blijkt vaak dat de economische kennis van de historici te kort schiet. In de reguliere geschiedenisopleiding is nauwelijks plaats voor economie. Anderzijds is geschiedenis een belangrijke hulpwetenschap voor de econoom. De econoom kan dan namelijk zijn theorie aan de geschiedenis toetsen en zo een beter begrip opbrengen voor de relativiteit van zijn modellen.

Economie en geografie

Bij deze studierichting ligt de nadruk op verschillende aspecten van de economisch- geografische wetenschapsbeoefening. De internationalisering van bedrijfsleven en arbeidsmarkt was de belangrijkste reden om deze opleiding te starten. Het wetenschappelijk onderzoek in dit vakgebied houdt zich bezig met de effecten van deze economische internationalisering. Ook de wijze waarop het bedrijfsleven en de overheid omgaan met de ontwikkelingen, maakt deel uit van het onderzoek. Je leert onderzoek doen, gericht op nieuwe kennis en inzichten. Deze resultaten worden gebruikt in het bedrijfsleven en door de overheid, bijvoorbeeld bij besluitvorming over investeringen, samenwerking met buitenlandse partners, planning en marketing van bedrijventerreinen.

Economie en recht

Bij deze studierichting ligt de nadruk zowel op de rechtsgeleerdheid als op de economische wetenschap. Je kunt je binnen de studie specialiseren in twee richtingen, namelijk in een internationaal en Europees economisch-rechtelijk tracé en in een ondernemingsrechtelijk tracé. In beide richtingen komen de juridische en de economische aspecten aan bod. Uiteindelijk heb je kennis van en inzicht in internationale economische betrekkingen en de Europese economische integratie. Je weet alles van het recht met betrekking tot de internationale economische betrekkingen, van Europese integratie en van de effecten op binnen- en buitenland.

Wanneer je de ondernemingskant kiest, leer je alles over het functioneren van bedrijfsorganisaties en de manier waarop deze organisaties worden bestuurd. Ook heb je kennis van de relaties tussen ondernemingen en hun omgeving en het recht dat daarop van toepassing is. Uiteindelijk zie je de samenhang tussen juridische en economische ontwikkelingen bij het functioneren van ondernemingen.

Economie en sociale wetenschappen

Bij deze studierichting ligt de nadruk op zowel economische als sociale wetenschappen. In het gangbare economische denken, zien we ondernemers en consumenten die op rationele gronden en in alle vrijheid beslissen. De sociale en institutionele economie benadrukt echter het gebrek aan vrijheid en het ontbreken van ratio in het economisch proces. Er is aandacht voor de geschreven en ongeschreven wetten, regels, normen en waarden, taboes en tradities in het hele economische proces. Behalve voor puur economische processen, is er ook aandacht voor ontwikkelingen in de bevolking waardoor de economie wordt beïnvloed. Hierbij valt te denken aan vergrijzing, ontgroening en individualisering. Na een gemeenschappelijke propedeuse sociale wetenschappen, begin je met deze opleiding.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: E&M
Vwo-diploma met de vakken wiskunde A2 of wiskunde B1 en economie 1

Toekomstmogelijkheden

Je vindt afgestudeerden in de functie van beleidsmedewerker bij overheid en bedrijfsleven. Zij houden zich vaak bezig met beleidsontwikkeling of -herziening. Het werk kan gericht zijn op internationale betrekkingen.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
Domeingerichte economieWO Bachelor
EconomieWO Bachelor
Economie & bedrijfseconomieWO Bachelor
Fiscale economieWO Bachelor
Economie & beleidWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
MiddelburgNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (4)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
EconoomEconomie/Handel/Management
ManagerEconomie/Handel/Management
Organisatie-adviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Domeingerichte economie

Bij welke instellingen kun je Domeingerichte economie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Domeingerichte economie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Domeingerichte economie volgen?

(1) steden gevonden

Wat kun je worden met Domeingerichte economie?

(4) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...