Plantenwetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Nederland staat bekend als land van 'flowers & food'. Het gaat daarbij niet alleen om de productie van gezonde groente en fruit of aantrekkelijke bloemen en planten, maar ook om de handel, logistiek en kwaliteitssystemen die daarbij horen. En om de voortdurende ontwikkeling van nieuwe planten met nog betere eigenschappen zoals smaak, vorm, kleur of de hoeveelheid gezondheidsbevorderende bestanddelen. Nederland neemt op dit gebied een sterke internationale positie in, die belangrijk is voor de eigen economie.

De opleiding plantenwetenschappen staat aan de basis van dit werkveld. Tijdens de opleiding leer je om hoogwaardige kennis en technologie te ontwikkelen en toe te passen. Dat kan gaan over thema's als biotechnologie, gezonde voeding, kassen die energie opleveren, de relatie tussen natuur en landbouw, het behoud van biodiversiteit, management en economie. Innovatie speelt een belangrijke rol in de opleiding en in je latere looopbaan. Inspelen op trends, nieuwe ontdekkingen doen en luisteren naar de samenleving en het bedrijfsleven zijn heel belangrijk. Als plantenwetenschapper werk je direct of indirect mee aan dit dynamische proces. Tijdens de opleiding is er ook aandacht voor de sociaal-economische kant van het vak, o.a. door keuzevakken op het gebied van (bedrijfs)economie, marktkunde en voorlichtingskunde.

Vakken Plantenwetenschappen

  • Biotechnologie
  • voedselproductie & gezondheid
  • ketens & management
  • economie
  • bio-informatica.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&T, N&G, E&M met 2 uit biologie, natuurkunde en scheikunde, C&M met biologie, natuurkunde en scheikunde

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden onder meer in het bedrijfsleven, in onderzoeksorganisaties, in de financiële sector en bij organisatie- en adviesbureaus. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (6)
OpleidingNiveau
PlantenwetenschappenWO Bachelor
BiologieWO Bachelor
Bio-exactWO Bachelor
Bio-Farmaceutische WetenschappenWO Bachelor
Biomedische technologieWO Bachelor
BiotechnologieWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
WageningenNederland
Opleidingen (4)
OpleidingNiveau
Food quality managementWO Master
Organic agricultureWO Master
Plant biotechnologyWO Master
Plant sciencesWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 1.2%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 76.0%
Percentage schoolverlaters met baan 96.0%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 80.0%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 88.0%
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Arbeidsmarkt Steekproef 25
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
OnderzoekerOnderwijs en Wetenschappen
PlantenteeltkundigeAgrarisch/Milieu
GeneticusAlgemene gezondheidszorg

Informatie over
Plantenwetenschappen

Bij welke instellingen kun je Plantenwetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Plantenwetenschappen?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Plantenwetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(4) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Plantenwetenschappen

Wat kun je worden met Plantenwetenschappen?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...