Dierwetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Je bestudeert dieren die iets voor de mens betekenen, zoals koeien, varkens en pluimvee, paarden, honden, katten en vissen. Het welzijn van deze dieren en de kwaliteit van voedselproductie staan centraal tijdens de opleiding dierwetenschappen. De opleiding is onder andere gericht op de milieu- en diervriendelijke ontwikkeling van dierlijke producten, zoals melk, vlees, eieren en vis. Het streven is om deze productie te laten verlopen op een economisch rendabele manier en zonder ongewenste neveneffecten. Bovendien moet er gelet worden op het welzijn en de gezondheid van de dieren. Zo kan het bestuderen van het gedrag van dieren tot een betere huisvesting leiden. Uitgekiend voer kan dieren precies geven wat ze nodig hebben en zo benut worden dat er minder mest overblijft, en dus ook minder schadelijke stoffen ontstaan. Daarnaast richt de opleiding zich op gezelschapsdieren. Ook voor deze diersoorten geldt dat ze een optimale manier van voeding, verzorging en welzijn waard zijn.
Een groot verschil met diergeneeskunde is dat diergeneeskunde zich richt op het genezen van zieke dieren, terwijl dierwetenschappen probeert dierziekten te voorkomen door goede voeding, huisvesting en fokprogramma's.

Je kunt je specialiseren in fokkerij & genetica, diervoeding, dierlijke productiesystemen, visteelt & visserij, gezelschapsdieren, vee & voedselsector, preventieve diergezondheid, welzijn of veterinaire epidemiologie & economie.

Vakken, o.a.:

Inleiding dierwetenschappen, wiskunde, chemie voor de levenswetenschappen, dierbiologie, analyse bedrijfswetenschappen, mens- en dierkunde.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&G, N&T, E&M met scheikunde, C&M met wiskunde A of wiskunde B + scheikunde

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden vooral in de volgende functies: onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut; commerciële functies in de (vee)voederindustrie en andere bedrijven in de agrarische sector; product- of procesontwikkelaar in het bedrijfsleven; voorlichter, adviseur of consulent bij de overheid of in het bedrijfsleven; deskundige in ontwikkelingssamenwerking en leidinggevende functies in het bedrijfsleven. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
DierwetenschappenWO Bachelor
ChemieWO Master
Moleculaire levenswetenschappenWO Bachelor
BiologieWO Bachelor
BedrijfskundeWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
WageningenNederland
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
Animal sciencesWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 89.6%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 66.7%
Percentage schoolverlaters met baan 97.9%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met vaste baan 87.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 89.6%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 2.1%
Arbeidsmarkt Steekproef 48
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
VoorlichterCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
DierkundigeAgrarisch/Milieu
AgroproductiekundigeAgrarisch/Milieu

Informatie over
Dierwetenschappen

Bij welke instellingen kun je Dierwetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Dierwetenschappen?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Dierwetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Dierwetenschappen

Wat kun je worden met Dierwetenschappen?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...