Civiele techniek

WO Bachelor

Algemene informatie

De universitaire Bachelor Civiele techniek richt zich op de bouwkundige aspecten van bouwprojecten: op het ontwerpen, het berekenen van constructies en de bouw zelf. Denk bij bouwprojecten bijvoorbeeld aan de spoorwegen, bruggen, tunnels, dijken, vliegvelden, etc. Bij bouwkundige projecten gaat het echter niet alleen om de techniek, ook bedrijfskundige en bestuurskunde aspecten spelen een rol, zoals politieke besluitvorming, kostenbegroting en –bewaking, vergunningsprocedures en de effecten op het milieu.

Tijdens de Bachelor Civiele techniek leer je vraagstukken op het gebied van bouwkunde of weg- en waterbouw niet alleen vanuit de techniek te benaderen, maar ook vanuit de bedrijfskundige en bestuurskundige kant. De drie aandachtsgebieden bij civiele techniek zijn: bouwen, water en verkeer.

Vakken Civiele techniek

-Mechanica
-Wiskunde
-Constructieleer
-Materiaalkunde
-Verkeerskunde
-Waterbeheer
-Beleidsprocessen
-Economie

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&T, N&G met wiskunde B en natuurkunde, E&M met wiskunde B en natuurkunde, C&M met wiskunde B en natuurkunde

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de universitaire Bachelor Civiele techniek kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Je kunt natuurlijk na je bachelor ook direct aan de slag. Afgestudeerden in de civiele techniek werken bij waterschappen, ingenieursbureaus, adviesbureaus of bij nutsbedrijven. De overheid, met name Rijkswaterstaat en bepaalde Ministeries maken ook gebruik van civiel-ingenieurs. De kans dat je - via de overheid - een functie vindt in het buitenland, is redelijk groot. Veel grootschalige projecten spelen in het buitenland. Ook onderzoeks- en ontwikkelingswerk behoren tot de mogelijke toekomstige functies.

Je kunt dit soort werk onder andere doen bij energiebedrijven. Kijk voor meer informatie over de energiesector op WATT? - werken in de energie.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
BestuurskundeWO Bachelor
Technische bedrijfskundeWO Bachelor
BedrijfskundeWO Bachelor
BouwkundeWO Bachelor
Civiele techniekWO Bachelor
Steden (2)
StadLand
DelftNederland
EnschedeNederland
Opleidingen (4)

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 80.4%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 58.9%
Percentage schoolverlaters met baan 96.4%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 84.8%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 84.8%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.9%
Arbeidsmarkt Steekproef 112
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (5)

Informatie over
Civiele techniek

Bij welke instellingen kun je Civiele techniek volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Civiele techniek?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Civiele techniek volgen?

(2) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(4) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Civiele techniek

Wat kun je worden met Civiele techniek?

(5) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...