Bodem, water & atmosfeer

WO Bachelor

Algemene informatie

De universitaire Bachelor Bodem, water & atmosfeer is een bètagerichte aardwetenschappelijke opleiding. De opleiding richt zich op alle ruimtelijke, fysische, chemische en biologische processen, hun samenhang en de oorzaken en gevolgen op aarde. Je leert welke processen zich afspelen in de bodem, het water en de atmosfeer. Alles en iedereen is afhankelijk van voedsel, water en schone lucht. Vragen komen aan de orde als: in hoeverre versterkt de mens het broeikaseffect en wat zouden de gevolgen daarvan zijn?

Met modellen leer je bepalen wat de gevolgen zijn van verschillende toekomstscenario's. Dat kunnen scenario's zijn op het gebied van klimaat, klimaatverandering, drinkwaterbeschikbaarheid, landgebruik en natuurontwikkeling. Je leert onder meer hoe landschappen ontstaan, hoe de hydrologische kringloop eruit ziet en hoe de atmosfeer is opgebouwd. Om alle processen goed te kunnen begrijpen, krijg je vakken op het gebied van natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie, en je leert belangrijke waarneemtechnieken kennen. Denk daarbij aan veldwerk, maar ook aan het gebruik van 'remote sensing beelden'.
In je laatste jaar van de opleiding Bodem, water & atmosfeer heb je veel keuzeruimte en kun je je specialiseren op het gebied van de bodemkunde en bodemkwaliteit, hydrologie, waterkwaliteit en waterbeheer, meteorologie en luchtkwaliteit, milieukunde, aardsysteemkunde of geo-informatiekunde.

Vakken Bodem, water & atmosfeer

-Bodem & water
-Atmosfeer
-Fysische chemie
-Geomorfologie
-Bodem & landschap mondiaal
-Hydrogeologie
-Atmosferische stromingsleer
-Bodemkwaliteit.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&G met wiskunde B en natuurkunde, N&T, E&M met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, C&M met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de Bachelor Bodem, water & atmosfeer kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding, bijvoorbeeld soil science, hydrology & water quality, meteorology & air quality en earth systme science. Maar je kunt natuurlijk ook na je bachelor direct aan de slag. Afgestudeerden werken vooral in de volgende functies: adviseur, consulent of projectleider in het bedrijfsleven bij advies- en ingenieursbureaus op het gebied van bodemkunde/bodemhygiëne, hydrologie, waterkwaliteit, meteorologie. Bij de overheid kun je aan de slag als beleids- of stafmedewerker bij ministeries of Rijkswaterstaat, of als onderzoeker aan de universiteit. Je kunt ook in het buitenland gaan werken.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (1)
StadLand
WageningenNederland
Opleidingen (3)
OpleidingNiveau
Hydrology & water qualityWO Master
Meteorology & air qualityWO Master
Soil scienceWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 79.3%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 69.0%
Percentage schoolverlaters met baan 96.6%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 86.2%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 89.7%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 3.4%
Arbeidsmarkt Steekproef 29
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
BodemkundigeAgrarisch/Milieu
MeteoroloogOnderwijs en Wetenschappen
HydroloogAgrarisch/Milieu

Informatie over
Bodem, water & atmosfeer

Bij welke instellingen kun je Bodem, water & atmosfeer volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Bodem, water & atmosfeer?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Bodem, water & atmosfeer volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(3) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Bodem, water & atmosfeer

Wat kun je worden met Bodem, water & atmosfeer?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...