Aardwetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Ben je ge├»nteresseerd in het systeem aarde? Wil je je verdiepen in processen op het aardoppervlak, in de aardkorst of in het binnenste van de aarde?  En wil jij bijdragen aan de kennis van bijvoorbeeld klimaatverandering, zeespiegelstijging, natuurrampen, de voorraad olie, gas en schoon drinkwater of de structuur van het binnenste van de aarde? Dan is de bacheloropleiding Aardwetenschappen wellicht iets voor jou! De bachelor Aardwetenschappen is een brede natuurwetenschappelijke opleiding waarbij je leert om aspecten uit de natuurkunde, scheidkunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde te combineren om inzicht te krijgen in aardwetenschappelijke processen en oplossingen bedenkt voor aardwetenschappelijke problemen.

Aan de bacheloropleiding aardwetenschappen zijn o.a. de volgende studierichtingen gekoppeld:
-Fysische geografie
-Geochemie
-Geofysica
-Geologie

Fysische geografie

Bij deze studierichting ligt de nadruk op onderzoek. Het onderwerp van dit onderzoek is meestal landschapsgebieden. Onder landschap verstaan we bijvoorbeeld bodem, gesteente en water. Fysisch-geografisch onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de vervuiling van bodem-, oppervlakte- en grondwater. Verder richt het onderzoek zich op verschillen tussen landschappen. Waarom kunnen sommige gewassen in bepaalde gebieden wel groeien en in andere gebieden niet en hoe kan dit veranderen.  Bij de studierichting fysysische geografie houdt je je bezig met onderzoek naar de oorsprong van landschappen en ga je op onderzoek naar de processen die zich diep in de aarde afspelen. Met de onderzoeksresultaten doe je voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen van milieus. In dit vakgebied zul je erg veel gaan werken met modellen. Deze modellen worden bijvoorbeeld gebruikt om situaties te onderzoeken waarvan we niet precies weten hoe de werkelijkheid er uitziet. Met computersimulaties ga je de modellen testen en toepassen. Je zult daarom erg veel wiskunde nodig hebben; wiskunde B is dan ook vereist. Binnen de studierichting fysische geografie bestaat er een wiskundige en een natuurkundige variant.

Geochemie

Bij de studierichting geochemie ligt de nadruk op het begrijpen van natuurlijke processen. Je bestudeert de samenstelling van mineralen en gesteenten en bekijkt hoe de natuurlijke kringloop van bijvoorbeeld zware metalen verloopt. Wanneer we die processen begrijpen, kunnen we daar gebruik van maken bij bijvoorbeeld de opsporing van ertsen, olie of aardgas. Deze kwesties komen ook terug als we naar de aantasting van stanfbeelden of gebouwen door zure regen kijken. Steeds weer rijst de vraag hoe stoffen worden vrijgemaakt, hoe ze worden getransporteerd en waar ze uiteindelijk terechtkomen. In het eerste en tweede jaar van de studierichting geochemie volg je een aantal verplichte vakken. Daarnaast is er ruimte voor vrije keuzevakken. Binnen de geochemie kun je je specialiseren in een milieu-geochemische of in een materiaalkundige richting. Behalve hoorcolleges volg je ook practica en colleges in het veld. Daarbij ga je regelmatig naar het buitenland.

Geofysica

Bij de studierichting geofysica ligt de nadruk op natuurkundige eigenschappen en processen van de aarde (en oceanen) en de atmosfeer. Geofysica vereist een zeer goede kennis van basisvakken als natuur- en wiskunde. Gedurende het eerste jaar van geofysica krijg je bijna uitsluitend met natuur- en wiskundige vakken te maken. Je bestudeert o.a. oorzaak en gevolg van aardschokken en de effecten en eigenschappen van schokgolven die hiermee samenhangen. In de bachelor blijft de nadruk op wis- en natuurkunde; daarna volgen de verschillende specialisaties (o.a. seismologie (voortplanting van aardbevingsgolven door de aarde), tektonofysica (gebergtevorming, aardbevingen), exploratiegeofysica (opsporen van grond- en delfstoffen).

Geologie

Bij de studierichting geologie ligt de nadruk op de structuur en samenstelling van de aarde en de ontwikkeling hiervan. Het aandachtsgebied van de geologie betreft met name de buitenste lagen van de aardkorst. Verschillende aspecten van steenvorming worden onderzocht: tijdstip, plaats en identiteit. Er wordt ook aandacht besteed aan het herkennen van gesteenten, aan bepaalde lagen en kristallen, aan de betekenis van plooien en scheuren in gesteenten, aan het bepalen van stoffen in grondwater, enzovoorts. Je volgt bij de studierichting geologie veel basisvakken: wis-, natuur- en scheikunde. Gedurende de opleiding zijn er verschillende specialisaties mogelijk: sedimentaire geologie, geochemie en hydrogeologie. Als aankomend geoloog krijg je veelvuldig te maken met practica en veldwerk.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&T, N&G met wiskunde B en natuurkunde, E&M met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, C&M met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van je bachelordiploma in de Aardwetenschappen kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding. Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. De meeste afgestudeerde aardwetenschappers vinden een baan als projectmedewerker bij oliemaatschappijen, Rijkswaterstaat, TNO, RIVM of bij research-instellingen van de overheid. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (6)
OpleidingNiveau
PlantenwetenschappenWO Bachelor
PlanologieWO Bachelor
Technische planologieWO Bachelor
Sociale geografie & planologieWO Bachelor
Sociale geografieWO Bachelor
AardwetenschappenWO Bachelor
Steden (3)
StadLand
AmsterdamNederland
MiddelburgNederland
UtrechtNederland
Opleidingen (4)
OpleidingNiveau
Applied earth sciencesWO Master
Earth sciencesWO Master
Environment & resource managementWO Master
HydrologyWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 91.3%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 78.3%
Percentage schoolverlaters met baan 100.0%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 78.3%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 73.9%
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Arbeidsmarkt Steekproef 23
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
GeofysicusOnderwijs en Wetenschappen
HydroloogAgrarisch/Milieu
MijnbouwkundigeTechniek

Informatie over
Aardwetenschappen

Bij welke instellingen kun je Aardwetenschappen volgen?

(6) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Aardwetenschappen?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Aardwetenschappen volgen?

(3) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(4) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Aardwetenschappen

Wat kun je worden met Aardwetenschappen?

(3) beroepen gevonden

Uitgebreide omschrijving van deze opleiding bij:
Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...