Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

WO Bachelor

Algemene informatie

De opleiding 'Wijsbegeerte van een bepaald vakgebied' is gericht op de filosofie in combinatie met andere wetenschapsgebieden. Vele ontwikkelingen op het gebied van politiek, cultuur en wetenschappelijke bevindingen vinden hun oorsprong in de filosofie. In deze opleiding zul je veel lezen over uiteenlopende standpunten ten aanzien van een groot aantal verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vaak vanzelfsprekendheden; juist deze zaken stelt de filosofie ter discussie. De filosofie stelt vragen over onderwerpen die in de wetenschap en maatschappij nog vaag of ondoordacht zijn. En over onderwerpen van alle tijden: wat is macht, wat is vrijheid, enzovoort. Maar in de filosofie staan ook actuele zaken centraal, zoals burgerlijke ongehoorzaamheid en de functie van taal in verband met de computer. De filosofie is een broedplaats voor nieuwe opvattingen, inzichten en discussies.

Deze studie is ideaal voor mensen die twee studies willen combineren. Het rooster is daarop speciaal afgestemd en er is een soepele regeling voor het afleggen van schriftelijke tentamens.

Vakken

  • Logica
  • taalfilosofie
  • kenleer
  • algemene wetenschapsleer
  • wijsgerige antropologie
  • wijsgerige ethiek

Toelatingseisen

Vwo-profielen: C&M, E&M, N&G, N&T

Toekomstmogelijkheden

Als afgestudeerde kun je je studie voortzetten middels een masteropleiding.
Maar je kunt natuurlijk na je bachelor al direct aan de slag. Je vindt afgestudeerden in beroepen in de uitgeverswereld, in de journalistiek, of in het bibliotheekwezen. Filosofen vinden vaak ook werk buiten het vakgebied; in het bedrijfsleven of bij de overheid. Hun vermogen tot kritische reflectie is een verrijking voor velen. Je zult begrijpen dat je als bachelor in een lagere functie start dan wanneer je je masteropleiding hebt afgerond.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (2)
OpleidingNiveau
WijsbegeerteWO Bachelor
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedWO Bachelor
Steden (1)
StadLand
GroningenNederland
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
WijsbegeerteWO Master

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 49.1%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 52.6%
Percentage schoolverlaters met baan 78.9%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 47.4%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 59.6%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 7.0%
Arbeidsmarkt Steekproef 57
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
FilosoofOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Bij welke instellingen kun je Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied?

(2) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied volgen?

(1) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Wat kun je worden met Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...