Milieurecht

WO Master

Algemene informatie

De master milieurecht is een combinatie van staatsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht en internationaal recht. Er wordt met name aandacht geschonken aan het samenspel tussen internationale verdragen, EG-richtlijnen en Nederlands recht. Je doet een brede kennis op van al deze rechtsgebieden en je leert zelfstandig lastige milieurechtelijke problemen aan te pakken. Bovendien leer je om samen te werken met niet-juristen. Je volgt vakken als milieubestuursrecht,milieuprivaatrecht, milieustrafrecht, Europees- en internationaal milieurecht en natuurbeschermingsrecht.

Toelatingseisen

De Universiteit van Tilburg stelt minimaal de volgende toelatingseisen:

Wo
Ba internationaal & Europees recht Ba Nederlands recht Een andere wo-bacheloropleiding, onder voorwaarden Hbo Ba milieukunde Ba ruimtelijke ordening & planologie Ba milieutechnologie Instroom vanuit deze hbo-bacheloropleidingen is alleen mogelijk indien een speciaal hiervoor samengesteld schakelprogramma wordt gevolgd.

Toekomstmogelijkheden

De master milieurecht leidt je op tot milieujurist. Veel milieujuristen werken bij de overheid, bijvoorbeeld bij de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer (VROM), Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) of Verkeer & Waterstaat (Rijkswaterstaat) of bij provincies, gemeenten, waterschappen of regionale milieudiensten. Maar je kunt ook een aanstelling krijgen in het bedrijfsleven (bij adviesbureaus), de advocatuur en maatschappelijke organisaties (milieu- en consumentenorganisaties).

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
Staats & bestuursrechtWO Master
Internationaal & europees rechtWO Master
OmgevingsrechtWO Master
PrivaatrechtWO Master
StrafrechtWO Master
Steden (1)
StadLand
TilburgNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.8
Studentenoordeel Keuzeruimte 6.7
Studentenoordeel Samenhang 7.1
Studentenoordeel Werkvormen 6.9
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 7.0
Studentenoordeel Docenten 7.5
Studentenoordeel Communicatie 6.8
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.7
Studentenoordeel Gebouwen 6.7
Studentenoordeel Faciliteiten 7.4
Studentenoordeel Totaalscore 7.1

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2461.98
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.7%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.7%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.9%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.5
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 517
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.0%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.2%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.9%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.96
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.28
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) erg hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 4.61
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) laag
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 15.4%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 8.3%
Contacturen per week 7.92857
Groepsgrootte van werkgroepen 21.2857
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 49.8182
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 90.9091
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 19.375
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 28.5714
Hoog tarief collegegeld € 1620.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 24.7
Gemiddelde studiekosten 533.3
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
AdvocaatRechtspraak en Administratie

Informatie over
Milieurecht

Bij welke instellingen kun je Milieurecht volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Milieurecht?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Milieurecht volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Milieurecht

Wat kun je worden met Milieurecht?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...