Soil science

WO Master

Algemene informatie

Binnen deze master ben je op een natuurwetenschappelijke manier bezig met natuur, milieu en landschap. Je leert de bodem te bekijken, bemeten en beschrijven en je verdiept je in de samenhang met de rest van het systeem. Dat is nodig om inzicht te krijgen in onze natuurlijke omgeving en de mogelijke invloeden die de mens daarop heeft.

Bij bodemkunde gaat het om de samenhang van geologische, natuurkundige, scheikundige en biologische processen in bodem en landschap. Je kijkt ook naar de maatschappelijke en ecologische gevolgen van die processen. De relatie tussen bodembeheer, bodemkwaliteit en het functioneren van natuurlijke en door de mens gemaakte ecosystemen staat daarbij centraal. Je bestudeert deze relatie op verschillende schalen: van kleine bodemdeeltjes tot grote landschappelijke eenheden. Je let op milieu- en productieaspecten.

Wageningen Universiteit.
Aan de WUR kun je kiezen uit drie specialisaties: bodemkwaliteit, bodeminventarisatie & landevaluatie en bodemvorming & ecopedologie.

Toelatingseisen

De Wageningen Universiteit stelt minimaal de volgende toelatingseisen:

Wo
BSc in relevante disciplines, zoals landbouw, aarde en bodem.
Andere wo-bachelors hebben toegang onder bepaalde voorwaarden.Informeer hiervoor bij de instelling.

Hbo
Verwante hbo-bachelors hebben toegang onder bepaalde voorwaarden. Informeer hiervoor bij de instelling.

Toekomstmogelijkheden

Na deze master kun je aan de slag als deskundige of onderzoeker op het gebied van fysische, chemische en biologische bodemprocessen. Je kunt gaan werken bij onderzoeksprojecten of -bureaus, de overheid, in het bedrijfsleven of de voorlichting. Afgestudeerden vinden werk over de hele wereld.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.

Instellingen (0)
InstellingStadBeoordeling
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (0)
StadLand
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 8.1
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.9
Studentenoordeel Samenhang 7.5
Studentenoordeel Werkvormen 7.7
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 7.2
Studentenoordeel Docenten 8.0
Studentenoordeel Communicatie 7.2
Studentenoordeel Studeerbaarheid 7.3
Studentenoordeel Gebouwen 7.3
Studentenoordeel Faciliteiten 7.9
Studentenoordeel Totaalscore 7.6

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2044.64
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.7%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.8%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.1
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1620.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 31
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.3%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.4%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.8%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.97
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.1
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 9.16
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 89.3%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 18.8182
Groepsgrootte van werkgroepen 6.60714
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 18.7931
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 6.66667
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 48.3871
Hoog tarief collegegeld € 1620.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 37.6
Gemiddelde studiekosten 318.9
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
OnderzoekerOnderwijs en Wetenschappen
BodemonderzoekerAgrarisch/Milieu

Informatie over
Soil science

Welke opleidingen zijn verwant aan Soil science?

(5) opleidingen gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Soil science

Wat kun je worden met Soil science?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...