Meteorology & air quality

WO Master

Algemene informatie

Binnen deze opleiding ben je op een natuurwetenschappelijke manier bezig met het begrijpen van atmosferische processen en het toepassen van deze kennis met betrekking tot het weer, de weersverwachting, het klimaat en de luchtkwaliteit. De opleiding richt zich met name op het gedrag van de atmosfeer boven het landoppervlak. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: atmosfeerdynamica, wisselwerking tussen atmosferische processen op verschillende schalen en de rol van het landoppervlak hierbij; atmosferische grenslagen en turbulentie; de verspreiding, het gedrag en de omzetting van stoffen in de atmosfeer en de integratie van meteorologische, bodemkundige en hydrologische kennis. Je leert zelf het weer waarnemen en modeluitkomsten interpreteren voor het opstellen van een weersverwachting. Daarnaast leer je atmosferische kennis toepassen bij vraagstukken over voedselvoorziening (zoals de droogteproblematiek) en natuur en milieu. De voertaal tijdens deze opleiding is Engels.

Toelatingseisen

De Wageningen Universiteit stelt minimaal de volgende toelatingseisen:

Wo
BSc bodem, water, atmosfeer
Toelating met een andere relevante bachelor wordt bepaald door een examencommissie.

Hbo
Instroom vanuit een relevante hbo-bachelor kan mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. Informeer hiervoor bij de instelling.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt aan de slag als deskundige op het gebied van weersvoorspellingen en het klimaat, adviseur in de meteorologie en luchtkwaliteit of als onderzoeker bij onderzoeksbureaus, de overheid of het bedrijfsleven.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.
Instellingen (0)
InstellingStadBeoordeling
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (0)
StadLand
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 8.1
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.9
Studentenoordeel Samenhang 7.5
Studentenoordeel Werkvormen 7.7
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 7.2
Studentenoordeel Docenten 8.0
Studentenoordeel Communicatie 7.2
Studentenoordeel Studeerbaarheid 7.3
Studentenoordeel Gebouwen 7.3
Studentenoordeel Faciliteiten 7.9
Studentenoordeel Totaalscore 7.6

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2044.64
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.7%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.8%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.1
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1620.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 31
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.3%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.4%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.8%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.97
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.1
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 9.16
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 89.3%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 18.8182
Groepsgrootte van werkgroepen 6.60714
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 18.7931
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 6.66667
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 48.3871
Hoog tarief collegegeld € 1620.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 37.6
Gemiddelde studiekosten 318.9
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
MeteoroloogOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Meteorology & air quality

Welke opleidingen zijn verwant aan Meteorology & air quality?

(4) opleidingen gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Meteorology & air quality

Wat kun je worden met Meteorology & air quality?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...