Cultuurbeleid, -beheer & -behoud

WO Master

Algemene informatie

In deze masteropleiding houd je je bezig met cultuurbeleid, cultuurbehoud en cultuuroverdracht zowel in theorie als in de praktijk, in Nederland maar ook daarbuiten. Je hanteert een ruime definitie van het begrip cultuur: zowel historische als eigentijdse kunst- en cultuuruitingen worden besproken. Je besteedt aandacht aan alle vormen van cultuur: cultureel erfgoed, hoge en lage cultuur, works of arts en artifacts, de thematiek van de gebouwde omgeving en historische cultuurlandschappen. De definitie, de betekenis en de begrenzing van de begrippen kunst, cultuur en cultureel erfgoed zijn zelf ook onderwerp van bestudering.

In het collegeprogramma wordt aandacht besteed aan de waardering, gebruik en interpretatie van kunst- en cultuuruitingen uit heden en verleden, de plaats en de betekenis van cultuurbeleid, cultuuroverdracht en thema’s als cultuur en publiek en interpretatie en presentatie. Daarnaast houd je je bezig met kunst- en cultuurgeschiedenis; (project)management, marketing in de cultuursector en beleidsanalyse.

De UM zal ook een Engelstalige variant van deze masteropleiding aanbieden.

Toelatingseisen

De UM stelt de volgende toelatingseisen: Wo-bachelor of equivalent Toelating tot deze master wordt bepaald door een examencommissie of door middel van een gesprek. Voor het Engelstalige programma is voldoende beheersing van het Engels een vereist.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
Steden (1)
StadLand
MaastrichtNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2432
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.5%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.2%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.9%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 3.7
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 16
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.0%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.3%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.6%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.6%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.98
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.15
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 6.62
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
Cultureel-werkerSociale gezondheidszorg
Sociaal cultureel werkerSociale gezondheidszorg

Informatie over
Cultuurbeleid, -beheer & -behoud

Bij welke instellingen kun je Cultuurbeleid, -beheer & -behoud volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Cultuurbeleid, -beheer & -behoud?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Cultuurbeleid, -beheer & -behoud volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Cultuurbeleid, -beheer & -behoud

Wat kun je worden met Cultuurbeleid, -beheer & -behoud?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...