Zorg, ethiek & beleid

WO Master

Algemene informatie

In de master Zorg, ethiek & beleid leer je goed te kijken naar de ethische en religieuze kanten van de zorg. Er treden de laatste jaren veel veranderingen op in zorgsystemen. Patienten hebben het idee dat er niet naar hen geluisterd wordt en zorgverleners voelen zich ondergewaardeerd. De gezondheidszorg staat onder druk. Het is daarom belangrijk dat mensen de geestelijke waarden rond de zorg weten te onderscheiden. In deze masteropleiding houd je je bezig met vragen rond zingeving en ethiek. Je bestudeert de manier waarop deze vragen in het beleid van maatschappelijke organisaties vorm krijgen. Ook kijk je hoe de mensen op de werkvloer van maatschappelijke organisaties met deze kwesties omgaan. Je leert om vraagstukken te analyseren en te beoordelen. Het gaat daarbij vooral om situaties in de zorgverlening. Zo kun je de communicatie over ethiek en zingeving verhelderen. Ook worden vragen behandeld als: 'Wat maakt zorg tot goede zorg?' Je ontwikkelt een eigen visie, onafhankelijk denken wordt aangemoedigd. Het vermogen te luisteren naar anderen is onmisbaar en ontwikkel je gaandeweg. Je leert bovendien vaardigheden om goed onderzoek te kunnen verrichten.

Vakken Master Zorg, ethiek & beleid

Je volgt vooral vakken die afkomstig zijn uit de praktische theologie, moraaltheologie en de godsdienstpsychologie. Je kunt kiezen uit drie beroepsprofielen: geestelijk verzorger, ethisch adviseur en adviseur religie & gezondheid. 

Toelatingseisen

De Universiteit van Tilburg stelt de volgende toelatingseisen:

Wo
BA Theologie
BA Religie en Cultuur
Met een wo-diploma op het gebied van gezondheidszorg, verpleegkunde, welzijn, sociale wetenschappen of psychologie, kun je instromen via een schakelprogramma van maximaal 1 jaar in deeltijd (afhankelijk van je vooropleiding).

Hbo
Eerstegraads hbo-diploma Theologie
Met een tweedegraads hbo-diploma Theologie of een hbo-diploma op het gebied van gezondheidszorg, verpleegkunde, welzijn, sociale wetenschappen of psychologie, kun je instromen via een schakelprogramma van maximaal 1 jaar in deeltijd (afhankelijk van je vooropleiding). Heb je een andere vooropleiding dan kun je een toelatingsaanvraag indienen bij de toelatingscommissie.

Toekomstmogelijkheden

De vermelding die op je diploma komt te staan: Master of Arts in de Theologie en Religiewetenschappen, specialisatie Zorg, Ethiek en Beleid. Afhankelijk van je beroepsprofiel kun je gaan werken in de geestelijke verzorging, bij maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs of in de journalistiek.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (2)
StadLand
TilburgNederland
UtrechtNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.8
Studentenoordeel Keuzeruimte 6.3
Studentenoordeel Samenhang 6.9
Studentenoordeel Werkvormen 7.5
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.0
Studentenoordeel Docenten 7.8
Studentenoordeel Communicatie 6.5
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.6
Studentenoordeel Gebouwen 6.3
Studentenoordeel Faciliteiten 6.8
Studentenoordeel Totaalscore 6.9

Arbeidsmarkt

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) zeer goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1079.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1079.00

Overige

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.7
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.11
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 2.58
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) laag
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 0.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 7.1
Groepsgrootte van werkgroepen 8.50201
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 23.8032
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 23.8341
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 22.2222
Hoog tarief collegegeld € 1620.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 20.5
Gemiddelde studiekosten 335.0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Zorg, ethiek & beleid

Bij welke instellingen kun je Zorg, ethiek & beleid volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Zorg, ethiek & beleid?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Zorg, ethiek & beleid volgen?

(2) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Zorg, ethiek & beleid

Wat kun je worden met Zorg, ethiek & beleid?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...