Christendom & islam

WO Master

Algemene informatie

Tijdens de masteropleiding Christendom & islam verdiep je je zowel in het christendom in Nederland in heel zijn confessionele en culturele verscheidenheid, als in de islam zoals die in al zijn vormen in ons land vertegenwoordigd is. Je houdt je voornamelijk bezig met de volgende drie thema’s: de dynamische interactie tussen christendom en islam in Nederland, de wijze waarop beide religies omgaan met secularisatie en emancipatie, en de gevolgen daarvan op beeld en zelfbeeld van christendom, aan de ene kant, en islam aan de andere kant.

Tijdens de Master Christendom & islam maak je uitgebreid kennis met het religieus-historische, spiritueel-rituele en ethisch-politieke denken en handelen binnen beide religies. In de colleges komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: islamstudie, overzicht van de kerkgeschiedenis, moraaltheologie, geschiedenis van het christendom en van de islam in Nederland, spiritualiteit en ritualiteit binnen christendom en islam, waarden en normen binnen christendom en islam, problemen bij integratie, secularisatie, etc.

Universiteit van Tilburg
Deze master aan de UvT wordt alleen in deeltijd aangeboden. Het onderwijsprogramma van deze master richt zich op drie inhoudelijke doelen: kennis van en inzicht in de rol en betekenis van religieuze en seculiere stromingen in de huidige Nederlandse samenleving en cultuur; kennis van en inzicht in de geschiedenis, de spirituele en rituele uitingsvormen en de ethische oriëntaties van het christendom en de islam in Nederland; inzicht in de toepasbaarheid van de verkregen kennis met name betreffende de interactie tussen christendom en islam. 

Toelatingseisen

De UvT stelt de volgende toelatingseisen:
Wo
BA theologie
BA religie & cultuur

Een andere wo-bachelor aan een theologische faculteit.
Instroom vanuit een niet-theologische wo-bachelor is mogelijk mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakelprogramma van een semester wordt gevolgd.

Hbo
Een eerstegraads hbo-bachelor op het gebied van de theologie. Instroom vanuit een tweedegraads hbo-bachelor theologie of vanuit een niet-theologische hbo-bachelor is mogelijk mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakelprogramma van een semester wordt gevolgd.

Toekomstmogelijkheden

Met een mastertitel Christendom & islam kom je doorgaans terecht in beroepsvelden zoals het onderwijs, de zorg en de overheid.

Veel voorkomende functies zijn: beleidsmedewerker, geestelijk verzorger, functies in het personeelswerk, sociaal-cultureel werk etc. Maar je kunt ook aan de slag bij de media of bij gemeenten. Wil je het reguliere onderwijs in, dan kun je na afronding van deze master, een educatieve master volgen.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Instellingen (0)
InstellingStadBeoordeling
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
Steden (0)
StadLand
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.8
Studentenoordeel Keuzeruimte 6.3
Studentenoordeel Samenhang 6.9
Studentenoordeel Werkvormen 7.5
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.0
Studentenoordeel Docenten 7.8
Studentenoordeel Communicatie 6.5
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.6
Studentenoordeel Gebouwen 6.3
Studentenoordeel Faciliteiten 6.8
Studentenoordeel Totaalscore 6.9

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1079.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1079.00

Overige

 
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 0.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 7.1
Groepsgrootte van werkgroepen 8.50201
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 23.8032
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 23.8341
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 22.2222

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 20.5
Gemiddelde studiekosten 335.0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (4)
BeroepSector
PersoneelsfunctionarisEconomie/Handel/Management
Geestelijk-verzorgerSociale gezondheidszorg
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
BeleidsambtenaarEconomie/Handel/Management

Informatie over
Christendom & islam

Welke opleidingen zijn verwant aan Christendom & islam?

(5) opleidingen gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Christendom & islam

Wat kun je worden met Christendom & islam?

(4) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...