Theaterwetenschap

WO Master

Algemene informatie

Gedurende deze masteropleiding kun je een bepaald aspect van de theaterwetenschap verder uitdiepen. Je houdt je bezig met theater en dans in de context van de cultuur en maatschappij waarin die functioneren. Je verdiept je onder ander in de historisch-culturele componenten van theater, het theaterpubliek en de voorlichting, of de theaterpraktijk. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: drama in cultuurhistorische, sociale & sociaal-economische context, contextualisering, drama-analyse, publiek & receptie of theater & educatie. Je houdt je ook bezig met de toepassing van digitale middelen in de ontwerppraktijk: computerontwerp van toneeldecors. Een praktijkopdracht of stage maakt deel uit van deze masteropleiding.

Universiteit Utrecht

Deze master aan de UU richt zich op historische, theoretische en analytische verdieping met betrekking tot theater en dans, met aandacht voor zowel paradigma's, onderzoeksmethoden en onderzoekstechnieken in de theater- en danswetenschap als voor de ontwikkelingen op het gebied van de theater-en danspraktijk

Universiteit van Amsterdam

Binnen de master theaterwetenschap volg je drie keuzemodules waarmee je je kunt richten op de historisch-culturele componenten van theater, het theaterpubliek en de voorlichting, of de theaterpraktijk.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die universiteiten stellen, zijn:

Wo
BA theaterwetenschap
BA algemene cultuurwetenschappen
BA documentaire informatiewetenschap
BA kunstgeschiedenis
BA media & cultuur
BA muziekwetenschap, onder voorwaarde dat je een minor theaterwetenschap hebt gevolgd.
BA in de geesteswetenschappen, onder voorwaarde dat je een minor teaterwetenschap hebt gevolgd
Wo-bachelor met een major theater-, film- en televisiewetenschap, communicatie- en informatiewetenschappen of taal- en cultuurstudies
Toelating met andere wo-bachelor wordt bepaald door een examencommissie.

Hbo
Instroom vanuit een hbo-bacheloropleiding is mogelijk, mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakelprogramma van een jaar wordt gevolgd.

De toelatingseisen verschillen per universiteit. Informeer bij de instelling van je keuze naar de precieze toelatingseisen.

Toekomstmogelijkheden

De master theaterwetenschap bereidt je voor op functies in de theater- en danspraktijk, de theater- en danseducatie, het beleidsveld van kunst en cultuur. Je gaat aan de slag in academische beroepen zoals theaterprogrammeur, theater- en danscriticus, docent dramaturgie, medewerker voor onderzoek, publiciteit of educatie bij theater- of dansgezelschappen, redacteur bij culturele radio- of televisieprogramma's, organisator of programmeur van theater- of dansfestivals, ambtenaar culturele zaken en medewerker bij centra voor kunstzinnige vorming.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
Steden (1)
StadLand
AntwerpenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.6
Studentenoordeel Keuzeruimte 6.7
Studentenoordeel Samenhang 6.5
Studentenoordeel Werkvormen 7.2
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.6
Studentenoordeel Docenten 7.4
Studentenoordeel Communicatie 6.4
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.0
Studentenoordeel Gebouwen 5.9
Studentenoordeel Faciliteiten 6.8
Studentenoordeel Totaalscore 6.7

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.7%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2247.53
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.1%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.1%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.7%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 0.8
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 54
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.4%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.4%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.5%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.98
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.15
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 6.62
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 20.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 6.45455
Groepsgrootte van werkgroepen 13.7778
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 76.4
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 80
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 8.125
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 27.2727
Hoog tarief collegegeld € 1945.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 28.2
Gemiddelde studiekosten 255.0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
Docent dramaGrafisch/ Vormgeving/Kunst
DramaturgGrafisch/ Vormgeving/Kunst

Informatie over
Theaterwetenschap

Bij welke instellingen kun je Theaterwetenschap volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Theaterwetenschap?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Theaterwetenschap volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Theaterwetenschap

Wat kun je worden met Theaterwetenschap?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...