Algemene sociale wetenschappen

WO Master

Algemene informatie

Onder de masteropleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht vallen de volgende programma’s: Beleid en organisatie, Sociale vraagstukken: interventies en beleid, en het Engelstalige onderzoeksprogramma Comparative studies of migration, ethnic relations and multiculturalism.

Specialisaties ASW

-Beleid en Organisatie
In dit masterprogramma houd je je bezig met beleidsprocessen, zowel binnen organisaties als tussen organisaties. Je bestudeert de manier waarop personen en organisaties omgaan met de inrichting en uitvoering van beleid. Deze specialisatie richt zich niet op één beleidsterrein maar gaat uit van het idee dat de inrichting en uitvoering van beleid coördinatie vergt tussen personen en organisaties met elk hun eigen doelstellingen en hulpbronnen (in beleidsnetwerken van organisaties en instituties). 

-Sociale vraagdtukken: interventie en Beleid
Binnen deze specialisatie combineer je inzichten uit de sociologie, psychologie, antropologie en geschiedenis om sociale vraagstukken te bestuderen. Je houdt je bezig met vraagstukken op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, welzijn, gezondheidszorg, gezin en hulpverlening en je verdiept je in beleidsontwikkeling en interventiepraktijken. Onderwerpen die aan bod komen bij deze specialisatie zijn onder andere de verzorgingsstaat, organisatie, sturing en communicatie, en onderzoeksstrategieën. Door de verschillende onderdelen van de beleidscyclus (diagnose van problemen, ontwerpfase, besluitvorming, interventie en evaluatie) te analyseren en te toetsen, krijg je inzicht in dit proces. Deze specialisatie valt onder de opleidingen Culturele Antropologie, Sociologie en Algemene Sociale Wetenschappen. 

-Comparative studies of migration, ethnic relations and multiculturalism
Dit programma is gelinkt aan het Europees Onderzoekscentrum voor Migratie en Ethnische Relaties (MERM) Het programma richt zich op de analyse van verschillend fases en aspecten op het gebied van migratiestromen, de sociale integratie van migranten en etnische minderheden in verschillende maatschappijen en de positieve en negatieve reacties ten aanzien van migranten in het gastland.

Toelatingseisen

Je komt in aanmerking voor toelating als je beschikt over:

  • een universitair bachelordiploma in algemene sociale wetenschappen of sociologie, of
  • een bachelor in een van de sociaal-culturele of menswetenschappen (mits je daarin competenties hebt verworven op het gebied van: sociale beleids- en interventietheorieën en de problemen van sociaal-wetenschappelijk gebaseerde interventies en de implementatie van beleid; inzicht in en kennis van disciplineoverstijgende theorieën; verschillende wetenschapstheoretische benaderingen; een sociaal vraagstuk in de hedendaagse samenleving), of
  • een diploma van een specifieke hbo-opleiding uit de sectoren hoger pedagogisch/ economisch/ sociaal-agogisch/ gezondheidsonderwijs, aangevuld met een eenjarig pre-mastertraject sociale vraagstukken: interventies en beleid.

Bij eventuele andere deficiënties in je vooropleiding kun je een persoonlijk gesprek aanvragen met de studieadviseur, waarin gezocht wordt naar een oplossing op maat.

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de masteropleiding Algemene Sociale Wetenschappen kan je terechtkomen bij de overheid, bedrijven en het onderzoek. In het onderzoek buig je je bijvoorbeeld over de invloeden - positieve en negatieve - op het werkvermogen van de mens. Ook kan je als sociaal wetenschapper voorlichting geven.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Instellingen (1)
InstellingStadBeoordeling
Universiteit Utrecht - UtrechtUtrecht
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
Steden (1)
StadLand
UtrechtNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 63.6%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 27.3%
Percentage schoolverlaters met baan 77.3%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 59.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 72.7%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 18.2%
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Arbeidsmarkt Steekproef 22
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Algemene sociale wetenschappen

Bij welke instellingen kun je Algemene sociale wetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Algemene sociale wetenschappen?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Algemene sociale wetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Algemene sociale wetenschappen

Wat kun je worden met Algemene sociale wetenschappen?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...