Erfgoedstudies

WO Master

Algemene informatie

In de masteropleiding erfgoedstudies houd je je bezig met het materiële, onroerende erfgoed in het landschap en de stedelijke ruimte. Je kunt daarbij denken aan oeroude waterlopen, wegen uit de Romeinse tijd, historische binnensteden, oude nederzettingsvormen, grafvelden uit de late prehistorie, middeleeuwse akkercomplexen en ontginningen, en fraai ontworpen landschappen en stadswijken uit de negentiende en twintigste eeuw.

Deze masteropleiding geeft een brede kijk op de geschiedenis: niet alleen vanuit het perspectief van archeologen, architectuurhistorici en historisch-geografen, maar ook vanuit de antropologische en sociaal-economische context.

Vakken

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de geschiedenis van esthetica, techniek en ruimtelijk ontwerp, cultuur- en tijdgebonden opvattingen over ruimte, natuur en landschap, erfgoedbeheer, landschapsgeschiedenis, culturele en historische geografie, cultuurhistorie, etc.

Vrije Universiteit
De VU kent de volgende twee trajectens: erfgoed van stad & land en archeologisch erfgoed management. De VU biedt een professionele en een onderzoeksvariant van deze master aan.

Toelatingseisen

De VU stelt de volgende toelatingseisen:

Wo
BA archeologie
BA kunstgeschiedenis, met specialisatie architectuurgeschiedenis
BA sociale geografie, met kennis van de historische geografie
BA geschiedenis, met specialisatie in de leefomgeving of stad-landrelaties
BA planologie,
BA bouwkunde,
BA landschapsarchitectuur & stedenbouw

Hbo
Instroom vanuit een relevante hbo-bachelor is mogelijk. Informeer bij de VU voor meer informatie.

Toekomstmogelijkheden

Er is vraag naar erfgoedexperts bij de rijksoverheid en vooral bij provincies en gemeenten. Afgestudeerden gaan vaak aan de slag als (beleids)medewerkers en onderzoekers.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (1)
StadLand
AmsterdamNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 38.1%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 35.7%
Percentage schoolverlaters met baan 90.5%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 54.8%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 69.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 4.8%
Arbeidsmarkt Steekproef 42
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
OnderzoekerOnderwijs en Wetenschappen
BeleidsambtenaarEconomie/Handel/Management
ErfgoedprofessionalCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie

Informatie over
Erfgoedstudies

Bij welke instellingen kun je Erfgoedstudies volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Erfgoedstudies?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Erfgoedstudies volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Erfgoedstudies

Wat kun je worden met Erfgoedstudies?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...