Wijsbegeerte

WO Master

Algemene informatie

Tijdens de Masteropleiding Wijsbegeerte kun je dieper ingaan op verschillende kanten van het vakgebied. Je breidt je kennis van de geschiedenis van de filosofie uit en maakt kennis met klassieke filosofische teksten en ideeën. Afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt, kun je je verdiepen in verschillende onderdelen van de filosofie, zoals ethiek, logica, metafysica en hermeneutische wijsbegeerte, taalfilosofie, filosofie van de kunst, van de sociale wetenschappen, etc. Elke universiteit heeft haar eigen specifieke aandachtsgebieden en specialisaties.

Erasmus Universiteit Rotterdam
De EUR kent de volgende specialisaties: wijsgerige antropologie, ethiek, methodologie & wetenschapsfilosofie, geschiedenis van de wijsbegeerte in het bijzonder in Nederland.

Radboud Universiteit Nijmegen
De RUN kent een doorstroomvariant en een onderzoeksvariant wijsbegeerte. Binnen de doorstroomvariant kun je kiezen uit de volgende specialisaties: metafysica, wijsgerige antropologie, wijsgerige ethiek, sociale & politieke wijsbegeerte, taalfilosofie/logica, algemene wetenschapsleer & cognitiefilosofie, en geschiedenis van de wijsbegeerte. De onderzoeksvariant kent vier clusters die elk hun eigen specialisaties hebben. De cluster geschiedenis kent de specialisaties geschiedenis van de antieke & middeleeuwse filosofie en geschiedenis van de moderne & hedendaagse filosofie. De cluster fundamentele filosofie kent de specialisaties wijsgerige antropologie, metafysica & kenleer en metafysica, godsdienstfilosofie & cultuurfilosofie. Binnen de cluster cognitiefilosofie kun je kiezen uit wetenschapsleer of taalfilosofie & Logica. De cluster praktische filosofie kent de specialisaties wijsgerige ethiek, economische filosofie & ethiek, sociale & politieke filosofie en rechtsfilosofie.

Rijksuniversiteit Groningen
De RUG biedt een doorstroomvariant en een onderzoeksvariant genaamd wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan. Binnen de doorstroommaster zijn er de volgende specialisaties: geschiedenis van de filosofie, praktische filosofie, theoretische filosofie, filosofie.

Universiteit Leiden
Binnen de doorstroomvariant kent de UL de volgende specialisaties: geschiedenis van de wijsbegeerte, praktische wijsbegeerte, en theoretische wijsbegeerte. De UL biedt ook een onderzoeksvariant aan, genaamd wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. Het masterprogramma bestaat uit een combinatie van Nederlandstalige en Engelstalige modules.

Universiteit Utrecht
Binnen de doorstroommaster wijsbegeerte aan de UU kun je kiezen uit de volgende specialisaties: ethiek, sociale en politieke filosofie, geschiedenis van de filosofie, filosofie van de geest, wetenschapsfilosofie, kenleer en logica.

De UU kent ook een variant op de master wijsbegeerte genaamd filosofie in bedrijf. Deze master kent een praktische variant (gericht op stage en praktische vaardighedentraining) en een theoretische variant met meer nadruk op het theoretisch-filosofisch onderzoek.

Universiteit van Amsterdam
De UvA biedt een doorstroommaster en een onderzoeksmaster aan. De specialisaties van beide masters zijn dezelfde, namelijk: metafysica, filosofie van kunst & cultuur, wetenschapsfilosofie, ethiek, politieke & sociale filosofie, taalfilosofie en filosofische logica.

Binnen de onderzoeksmaster volg je bovendien colleges over filosofische methoden en controverses.

Universiteit van Tilburg
Aan de UvT vallen onder deze opleiding het doorstroomprogramma wijsbegeerte en het Engelstalige onderzoeksprogramma rationaliteit & normativiteit. Deze masteropleiding heeft aan de UvT een beroeps- en praktijkgerichte opzet. Je besteedt veel aandacht aan de maatschappelijke context waarin filosofische vraagstukken zich voordoen. Hierbij staat de filosofie van mens en maatschappij centraal.

Vrije Universiteit De VU kent de volgende specialisaties: ontologie, kentheorie, taalfilosofie & filosofische logica, praktische filosofie & filosofische antropologie, wetenschapsfilosofie & ethiek, en geschiedenis van de wijsbegeerte.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die universiteiten stellen, zijn:

Wo
BA wijsbegeerte
Een andere wo-bachelor met een minor wijsbegeerte.

Hbo
Instroom vanuit een hbo-bacheloropleiding is mogelijk, mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakelprogramma wordt gevolgd. Zo’n schakelprogramma wordt door de meeste universiteiten aangeboden.

Toelating tot de onderzoeksmaster wordt bepaald door een examencommissie en eventueel door middel van een gesprek. De toelatingseisen verschillen per universiteit en per specialisatie. Informeer bij de instelling van je keuze naar de precieze toelatingseisen.

Toekomstmogelijkheden

De meeste afgestudeerde filosofen vinden werk als beleidsmedewerker of adviseur bij de overheid, op gemeentelijk niveau of in het bedrijfsleven. Een kleiner gedeelte vindt werk in de journalistiek of bij een uitgever. Daarnaast is er sprake van een stijgende vraag naar filosofen in het onderwijs.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (3)
Steden (7)
StadLand
AmsterdamNederland
AntwerpenBelgië
BrusselBelgië
GroningenNederland
LeuvenBelgië
NijmegenNederland
RotterdamNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 8.0
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.3
Studentenoordeel Samenhang 6.6
Studentenoordeel Werkvormen 7.4
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.5
Studentenoordeel Docenten 7.7
Studentenoordeel Communicatie 6.9
Studentenoordeel Studeerbaarheid 7.2
Studentenoordeel Gebouwen 7.3
Studentenoordeel Faciliteiten 7.4
Studentenoordeel Totaalscore 7.2

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.7%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2526.25
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.5%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.2%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 3.8
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) redelijk

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 37
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.3%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.2%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.3%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.5%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 1.02
Indicator conjuctuurgevoeligheid 0.9
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) laag
Indicator uitwijkmogelijkheden 5.37
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 8.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 4.2%
Contacturen per week 5
Groepsgrootte van werkgroepen 9.42105
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 19
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 18.75
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 20
Hoog tarief collegegeld € 1945.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 22.0
Gemiddelde studiekosten 341.7
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
FilosoofOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Wijsbegeerte

Bij welke instellingen kun je Wijsbegeerte volgen?

(7) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Wijsbegeerte?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Wijsbegeerte?

(3) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Wijsbegeerte volgen?

(7) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Wijsbegeerte

Wat kun je worden met Wijsbegeerte?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...