Godgeleerdheid

WO Master

Algemene informatie

Tijdens deze masteropleiding houd je je intensief bezig met de rol van religie, religieuze tradities en seculiere levensbeschouwingen en met allerlei vragen over zingeving en ethiek binnen en buiten de kerk. Je leert om kritisch na te denken over de betekenis van geloof en God in deze tijd. Je volgt onder andere colleges over geschriften uit het oude en nieuwe testament, kerkgeschiedenis, moraal- en dogmatische theologie, kerkelijk recht en liturgiek en je krijgt de gelegenheid om je kennis van theologie en de achtergronden van religie verder te verdiepen. Daarnaast maak je kennis met vakken die voor de theologie van belang zijn, zoals sociale en politieke filosofie en metafysica.

Rijksuniversiteit Groningen

Naast de twee interdisciplinaire modulen schepping in metaforen & God en het kwade & de geschiedenis, kan uit de volgende hoofdvakken gekozen worden: oude testament & vroeg jodendom, nieuwe testament & vroeg christendom, geschiedenis van het christendom & liturgiewetenschap, godsdienstwijsbegeerte & ethiek, en godsdienstpsychologie

Radboud Universiteit Nijmegen

De RUN bied deze master aan onder de naam theologie. Aan de RUN kies je in het tweede jaar een specialisatie. Je onder andere de keus uit de volgende specialisaties: exegese oude testament, exegese nieuwe testament, patristiek, middeleeuwse kerkgeschiedenis (als je een van deze specialisaties kiest, moet je nog een half jaar Grieks, Latijn & Hebreeuws studeren). In het derde jaar bereid je je voor op het pastoraat of het leraarschap. Binnen de master theologie heb je twee beroepsopleidingen: de pastorale opleiding, de lerarenopleiding.

Theologische Universiteit Kampen

Aan de TUK vallen onder deze opleiding de masterprogramma’s verdieping, mens & zorg, predikantschap, geestelijke verzorging, educatie.

Universiteit Leiden

De UL biedt deze onderzoeksmaster aan onder de naam religious studies. Je kunt de volgende specialisaties kiezen: old testament, new testament, judaism in the hellenistic world, religions of antiquity, history of christianity, hellenistic religions, philosophy of religion, sociology of religion, psychology of religion, ethics. De Protestantse Kerk biedt de volgende specialisaties: practical theology en christian systematic theology.

Katholieke theologische universiteit Utrecht

Onder deze opleiding vallen de programma’s theologie (professioneel) en theologie (onderzoek). Binnen het programma theologie (professioneel)kun je kiezen voor de volgende specialisaties: theologie & kerkelijke gemeente, theologie & geestelijke verzorging, en theologie & communicatie.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die universiteiten stellen, zijn:

Wo
BA godgeleerdheid
BA theologie
BA religie & levensbeschouwing

Hbo
Instroom vanuit hbo-bacheloropleidingen is mogelijk mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakeprogramma wordt gevolgd. Zo’n schakelprogramma wordt door de meeste universiteiten aangeboden.

Bij sommige universiteiten wordt de toegang tot de onderzoeksmaster bepaald door een examencommissie en eventueel door middel van een gesprek. De toelatingseisen verschillen per universiteit en per specialisatie. Informeer voor de specifieke toelatingseisen bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Je carrièremogelijkheden zijn afhankelijk van de gekozen specialisatie. Je kunt wetenschappelijk onderzoek doen of als docent in het onderwijs werken. Ook in diverse andere functies (overheid/media/bedrijfsleven) komen veel theologen terecht. Je kunt ook kiezen voor het beroep van voorganger in diverse christelijke geloofsgemeenschappen.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (2)
StadLand
AmsterdamNederland
LeiderdorpNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.8%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2575.33
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.6%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.6%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.0
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) zeer goed

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 29
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.2%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.5%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.7
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.11
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 2.58
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) laag
Clusternaam 0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
DomineeSociale gezondheidszorg
Leraar godsdienstOnderwijs en Wetenschappen
PastoorSociale gezondheidszorg

Informatie over
Godgeleerdheid

Bij welke instellingen kun je Godgeleerdheid volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Godgeleerdheid?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Godgeleerdheid volgen?

(2) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Godgeleerdheid

Wat kun je worden met Godgeleerdheid?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...