Religie & levensbeschouwing

WO Master

Algemene informatie

In deze masteropleiding concentreer je je op de multireligieuze samenleving: je bestudeert de manier waarop mensen met verschillende religies en levensbeschouwingen samenleven en je onderzoekt wat de invloed van religie is. Vanuit verschillende disciplines (culturele antropologie, theologie, sociale wetenschappen, godsdienstwetenschap en godsdienstfilosofie) bestudeer je cultuur en samenleving.

Je kunt binnen deze master kiezen voor een beroepsgerichte of een meer wetenschappelijke specialisaties. Je kunt je bijvoorbeeld verdiepen in het geestelijk functioneren van mensen in instellingen en organisaties, je kunt werkwijzen en methoden voor de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen op scholen bestuderen, of je richt je op journalistiek en communicatiemanagement. Maar je kunt er ook voor kiezen je theoretische kennis van niet-christelijke religies te vergroten.

Vrije Universiteit Amsterdam
De VU kent de volgende specialisaties: islamitisch geestelijk verzorger, geestelijke zorg in organisaties, levensbeschouwelijke vorming, communicatie & media, en verdieping islam.

Toelatingseisen

De VU stelt de volgende toelatingseisen:

Wo
BA religie & levensbeschouwing
BA theologie, traject algemene godgeleerdheid

Hbo
Voor hbo-bachelors theologie/godsdienst is een schakelprogramma ontwikkeld.

Toekomstmogelijkheden

Je hebt toekomstperspectieven bij (beleids)functies bij de overheid of in de mediasector. Daarnaast krijgen ook het bedrijfsleven en instellingen met een brede religieuze achtergrond steeds meer behoefte aan geestelijk verzorgers. Als je na je master religie & levensbeschouwing de lerarenopleiding volgt, kun je in het onderwijs aan de slag als docent levensbeschouwing of maatschappijleer.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (1)
StadLand
AmsterdamNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) zeer goed

Overige

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.7
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.11
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 2.58
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) laag
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 41.7%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 10.0%
Contacturen per week 6.5
Groepsgrootte van werkgroepen 9.22222
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 15.4167
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 19.7778
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 25

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 27.4
Gemiddelde studiekosten 431.0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
BeleidsambtenaarEconomie/Handel/Management
Geestelijk-verzorgerSociale gezondheidszorg

Informatie over
Religie & levensbeschouwing

Bij welke instellingen kun je Religie & levensbeschouwing volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Religie & levensbeschouwing?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Religie & levensbeschouwing volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Religie & levensbeschouwing

Wat kun je worden met Religie & levensbeschouwing?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...