Politicologie

WO Master

Algemene informatie

In deze masteropleiding bestudeer je politiek in de ruimste zin van het woord. Je bekijkt hoe politieke besluiten tot stand komen en hoe die besluitvorming wordt beïnvloed door allerlei maatschappelijke verschijnselen. Je verdiept je in de relatie tussen samenleving en politiek, je onderzoekt hoe maatschappelijke problemen kunnen worden geanalyseerd en hoe de verhouding tussen bedrijfsleven en politiek ligt. Daarbij kijk je onder andere naar etnisch-culturele kwesties en milieuvraagstukken, nationale en religieuze verbanden, economische en juridische vraagstukken en internationale betrekkingen.

Als politicoloog houd je je in het bijzonder bezig met machtsverhoudingen omdat macht een cruciale rol speelt bij het oplossen van problemen, zowel op internationaal gebied als binnen een maatschappij.

Radboud Universiteit Nijmegen
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt de brede definitie van politicologie gehanteerd. Je beperkt je niet tot de studie van politieke verschijnselen maar je bestudeert de manier waarop groepen individuen proberen om gemeenschappelijke problemen op te lossen waarvoor geen standaardprocedures of regels bestaan. Daarbij ga je op zoek naar de voorwaarden die bepalen of die groepen van individuen er ook daadwerkelijk in slagen de gemeenschappelijke problemen op te lossen.

Toelatingseisen

De Radboud Universiteit Nijmegen stelt de volgende toelatingseisen:
Wo
BA Politicologie
Voor andere wo-bachelors is een instroomprogramma ontwikkeld.

Hbo
Voor hbo-bachelors is een schakelprogramma van 1 jaar ontwikkeld.

De Universiteit van Amsterdam stelt de volgende toelatingseisen:
BA Politicologie
Andere wo-bachelor op het terrein van de politicologie

Toekomstmogelijkheden

De Radboud Universiteit Nijmegen kent de volgende specialisaties: Politieke Theorie, Leer der Internationale Betrekkingen, en Vergelijkende Politicologie/Nationale Politieke Stelsels.

De Universiteit van Amsterdam kent de volgende specialisaties Politieke theorie en Politiek gedrag, Bestuur en Beleid, Europese politiek, en Internationale Betrekkingen.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (2)
StadLand
AmsterdamNederland
NijmegenNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.9
Studentenoordeel Keuzeruimte 6.8
Studentenoordeel Samenhang 6.3
Studentenoordeel Werkvormen 7.5
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 5.4
Studentenoordeel Docenten 7.8
Studentenoordeel Communicatie 6.1
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.5
Studentenoordeel Gebouwen 7.0
Studentenoordeel Faciliteiten 6.6
Studentenoordeel Totaalscore 6.8

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2638.87
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.6%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.5%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.4
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 100
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.1%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.8%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.99
Indicator conjuctuurgevoeligheid 0.92
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) gemiddeld
Indicator uitwijkmogelijkheden 4.83
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 45.5%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 9.1%
Contacturen per week 8
Groepsgrootte van werkgroepen 17.3553
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 92.0499
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 72.7273
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 14.8251
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 27.2727
Hoog tarief collegegeld € 1945.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 27.7
Gemiddelde studiekosten 654.5
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
PoliticoloogOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Politicologie

Bij welke instellingen kun je Politicologie volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Politicologie?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Politicologie volgen?

(2) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Politicologie

Wat kun je worden met Politicologie?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...