Sociale geografie (Human geography)

WO Master

Algemene informatie

Deze masteropleiding gaat over het ruimtelijk gedrag van mensen, bedrijven en organisaties. Je onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen op ruimtelijk gebied zoals de Europese integratie en mondialisering, verschuivingen in de internationale arbeidsdeling, duurzame (regionale) ontwikkeling, verstedelijking van het platteland, problematiek van grote steden en migratie en mobiliteit. Je volgt colleges over de theorie van de geografie en methoden en technieken. Daarnaast volg je colleges over uiteenlopende onderwerpen zoals mondiale stedelijke problematiek, ruimtelijke processen in de samenleving, vestigingsbeleid van bedrijven, milieuaspecten, sociale demografie, planologie, etc.

Radboud Universiteit Nijmegen
Aan de RUN je deze masteropleiding ook als duale variant volgen. In het duale traject is een aantal onderdelen vervangen door een werkperiode. Universiteit van Amsterdam De specialisatie Internationale ontwikkelingsstudies aan de UvA vormt een apart programma. In dit programma concentreer je je op internationale ontwikkelingsvraagstukken. Dit programma wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven en je doet veldwerk in een ontwikkelingsland. Geografie en communicatie

In dit masterprogramma houd je je bezig met de educatieve toepassingen van geografische kennis in bijvoorbeeld onderwijs, journalistiek, uitgeverijen of musea en dergelijke. Je kiest een onderwerp dat je verder wilt uitdiepen en je leert om dit onderwerp toegankelijk te maken. Je opereert op het grensvlak van educatie en vakinhoud.

Regionale geografie
In dit programma concentreer je je op het bestuderen van afzonderlijke regio’s binnen Nederland en binnen Europa. Je leert om de verschillen in ruimtelijke, ecologische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen te onderkennen en om greep te krijgen op de samenhangen binnen een regio. Regio’s moet je hierbij opvatten als veranderlijke sociale constructies. Je bekijkt de regio’s vanuit de invalshoeken van economische ontwikkeling en duurzaamheid, wonen, werken en recreatie. Stadsgeografie Dit programma behandelt de maatschappelijke ontwikkelingen binnen steden. Je bestudeert welke culturele, economische en sociale ontwikkelingen er binnen steden te ontdekken zijn.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere steden in hun regionale en nationale context, sociale uitsluiting en sociale cohesie binnen stadsbuurten, stedelijk beleid, verkeer en vervoer binnen en tussen stedelijke gebieden, of de inrichting van steden en de consequenties daarvan voor verschillende bevolkingsgroepen.

Toelatingseisen

De RUN stelt de volgende toelatingseisen:
Wo
BA Sociale Geografie
BA Planologie
BA in de Sociale Wetenschappen met een specialisatie in ontwikkelingslanden
BA Sociale Wetenschap, Politicologie of Economie en Management, onder voorwaarde dat je via zelfstudie mogelijke deficiënties wegwerkt.
Hbo
Voor hbo-bachelors is een schakelprogramma ontwikkeld.

De UvA stelt de volgende toelatingseisen:
Wo BA Sociale Geografie
BA Planologie
BA Gedrag en Samenleving, Sociologie, Antropologie, Politicologie of Economie, op voorwaarde dat je 30 ECTS sociaal-geografische onderdelen hebt gevolgd.
Voor het specialisatietraject Internationale Ontwikkelingsstudies geldt dat je een minor ontwikkelingsstudies gevolgd moet hebben.
Hbo
Voor hbo-bachelors Aardrijkskunde is een schakelprogramma van 1 jaar ontwikkeld.

Toekomstmogelijkheden

De RUN kent de volgende specialisaties: Global urban development, Society and space, en Regional and corporate location management.

De UvA kent de volgende specialisaties: Geografie van stad en platteland, Politieke en culturele geografie, Sociale geografie en planologie van ontwikkelingslanden, Milieugeografie en milieuplanologie, Economische geografie en economische planologie, Sociale demografie, Geografische informatiesystemen, en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
Human geography & planningWO Master
Culturele geografie WO Master
Economische geografieWO Master
GeologyWO Master
Physical geographyWO Master
Steden (3)
StadLand
AmsterdamNederland
NijmegenNederland
UtrechtNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 74.0%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 48.0%
Percentage schoolverlaters met baan 93.5%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 76.4%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 86.2%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 1.6%
Arbeidsmarkt Steekproef 123
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Bron: SKI database 2013
Beroepen (4)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
DemograafOnderwijs en Wetenschappen
PlanoloogAgrarisch/Milieu
StedenbouwkundigeBouw

Informatie over
Sociale geografie (Human geography)

Bij welke instellingen kun je Sociale geografie (Human geography) volgen?

(3) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Sociale geografie (Human geography)?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Sociale geografie (Human geography) volgen?

(3) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Sociale geografie (Human geography)

Wat kun je worden met Sociale geografie (Human geography)?

(4) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...