Bestuurskunde

WO Master

Algemene informatie

De masteropleiding Bestuurskunde geeft je de gelegenheid je te verdiepen in het openbaar bestuur in al zijn facetten. Je bestudeert de inrichting en werking van het openbaar bestuur, waarbij je bijzondere aandacht besteedt aan de omgeving waarin het openbaar bestuur functioneert, beleid en de organisatie en het management van het openbaar bestuur op zowel lokaal, regionaal, nationaal en Europese niveau.

Je maakt uitgebreid kennis met bestuurskundig denken en theorie, met de ethiek van het openbaar bestuur en de normatieve aspecten van de bestuurskundige professie. Je leert politiek denken en beleidsbeslissingen te analyseren en je bestudeert de manier waarop beleid tot stand komt en wat de effecten daarvan zijn. Je wordt voorbereid op een adviserende of leidinggevende rol in het proces van voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van overheidsbeleid.

Erasmus Universiteit Rotterdam
Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vallen onder deze opleiding de programma’s Beleid en Politiek/Public Policy, Publiek Management/Public Management, Bestuur en management van complexe ruimtelijke ontwikkelingen, Arbeid, Organisatie en Management, en het Engelstalige programma International Public Management and Public Policy. Beleid en Politiek/Public Policy

Publiek Management/Public Management
Dit masterprogramma gaat over realisatie van beleid, management van beleidsprocessen en management van de uitvoering van overheidstaken.

Bestuur en management van complexe ruimtelijke ontwikkelingen
In dit masterprogramma begeef je je op het raakvlak tussen bestuurskunde en de ruimtelijke wetenschappen. Dit programma wordt in het Nederlands aangeboden.

Arbeid, Organisatie en Management
In dit masterprogramma bestudeer je het functioneren van arbeidsorganisaties in de context van (post)industriële samenlevingen. Dit programma wordt in het Nederlands aangeboden.

Universiteit Twente
Aan de UT wordt één specialisatie in het Nederlands onderwezen: Management, Economics and Law. Dit programma combineert kennis van Economie en Recht met het perspectief van Management. Je richt je op vraagstukken in ondernemingen en overheden op de grens van de private en de publieke sfeer, met name daar waar die grenzen lijken te vervagen.

Universiteit Utrecht
Aan de UU vallen onder deze opleiding het programma Bestuurs- en organisatiewetenschap en het Engelstalige research programma Public Administration and Organizational Science. Bestuurs- en Organisatiewetenschap In dit masterprogramma bestudeer je het functioneren van organisaties met een publieke functie, en de wisselwerking tussen hun bestuurlijke functie en hun maatschappelijke context.

Universiteit van Tilburg
De Universiteit van Tilburg werkt nauw samen met de Katholieke Universiteit van Leuven. Twee vakken uit de master Bestuurskunde van de Universiteit van Tilburg volg je aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Vrije Universiteit
Aan de Vrije Universiteit kun je binnen de master Bestuurskunde voor de variant Politie- en veiligheidsstudies. Bij deze variant bestudeer je het politie- en veiligheidsbestel.

Voor meer informatie over deze opleidingen per instelling, kun je de instelling van jouw keuze raadplegen.

Toelatingseisen

De Erasmus Universiteit Rotterdam stelt de volgende toelatingseisen:
Wo: BA in een van de Sociale Wetenschappen of Ruimtelijke wetenschappen.
Hbo: Voor hbo-bachelors is een schakelprogramma van 1 jaar ontwikkeld.

De RUN stelt de volgende toelatingseisen:
Wo: BA Bestuurskunde. Voor wo-bachelors in een van de Managementwetenschappen is een instroomprogramma ontwikkeld.
Hbo: Voor hbo-bachelors met een verwante opleiding is een schakelprogramma van 1 jaar ontwikkeld.

De Universiteit van Tilburg stelt de volgende toelatingseisen:
Wo: BA Bestuurskunde of BA Bedrijfskunde
Hbo: Hbo-bachelor Management, Economie en Recht of hbo-bachelor Bestuurs-/Overheidskunde. Voor hbo-bachelors gelden aanvullende toelatingseisen.

De Universiteit Utrecht stelt de volgende toelatingseisen:
- een universitair bachelordiploma bestuurs- en organisatiewetenschap of bestuurskunde elders behaald in Nederland;
- met een ander universitair bachelordiploma gelden aanvullende eisen.

De Vrije Universiteit stelt de volgende toelatingseisen:
Wo: BA Bestuur en organisatie, variant Bestuurskunde, BA Bestuurskunde of BA in een van de Sociale Wetenschappen, onder voorwaarde dat je de vakken Beleidsontwerp en -evaluatie, en Management van Organisaties hebt gevolgd.
Hbo: Voor hbo-bachelors is premasterclass van 1 jaar ontwikkeld.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (6)
Steden (3)
StadLand
AmsterdamNederland
NijmegenNederland
TilburgNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 81.8%
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 56.1%
Percentage schoolverlaters met baan 95.5%

Overige

 
Clusternaam 0
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 87.4%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 87.9%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 2.0%
Arbeidsmarkt Jaar 2011
Arbeidsmarkt Steekproef 198
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management
BestuurskundigeEconomie/Handel/Management
Organisatie-adviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Bestuurskunde

Bij welke instellingen kun je Bestuurskunde volgen?

(3) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Bestuurskunde?

(6) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Bestuurskunde volgen?

(3) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Bestuurskunde

Wat kun je worden met Bestuurskunde?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...