Film- & televisiewetenschap

WO Master

Algemene informatie

In deze masteropleiding houd je je bezig met (inter)nationale, historische, sociaal-economische en culturele aspecten van film en televisie. Je krijgt de kans je kennis, vaardigheden en praktijkervaring te vergroten. Je bestudeert de functie van film en televisie in hun verschillende vormen, in Nederland en in het buitenland. Je leert om audiovisuele producten te analyseren en deze analyses te presenteren. Daarbij besteed je ook aandacht aan de maatschappelijke positie van het medium.

Enkele cursussen van dit programma worden in het Engels gegeven.

Universiteit Utrecht
Het masterprogramma bestaat voor de helft uit cursussen met theoretische verdieping en verwerving van kennis en inzicht. Het resterende deel richt zich zowel op stage of een andere vorm van oriëntatie op de beroepspraktijk als op schrijfopdrachten waarin je de opgedane praktijkervaring reflecteert.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die de UU stelt, zijn:

Wo
Bacheloropleiding met een major theater-, film- en televisiewetenschap of communicatie- & informatiewetenschappen
BA taal & cultuurstudies met een film- en televisiewetenschappelijk profiel

Hbo
Instroom met een hbo-bacheloropleiding is mogelijk mits studenten een goede kennis hebben van de kerncompetenties. Voor studenten met een relevante vooropleiding die niet over deze kennis beschikken, is er een schakelprogramma van een jaar ontwikkeld.

Toekomstmogelijkheden

Afgestudeerden vinden vaak werk als onderzoeker en redacteur bij omroepen, commerciële bedrijven en kunst- cultuurinstellingen. Maar ook beroepen als programmamaker, programmeur, communicatie-adviseur, educatief medewerker, criticus/recensent, projectleider en projectmanager behoren tot de mogelijkheden.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
Steden (1)
StadLand
AntwerpenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.1
Studentenoordeel Keuzeruimte 6.8
Studentenoordeel Samenhang 5.9
Studentenoordeel Werkvormen 6.8
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.7
Studentenoordeel Docenten 7.1
Studentenoordeel Communicatie 6.3
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.4
Studentenoordeel Gebouwen 6.3
Studentenoordeel Faciliteiten 6.8
Studentenoordeel Totaalscore 6.6

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.7%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2247.53
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.1%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.1%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.7%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 0.8
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1417.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1417.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 54
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.4%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.1%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.4%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.5%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.98
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.15
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 6.62
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 27.3%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 4.63158
Groepsgrootte van werkgroepen 14.6154
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 56.45
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 90
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 16.619
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 16
Hoog tarief collegegeld € 1620.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 27.7
Gemiddelde studiekosten 220.5
Bron: SKI database 2013
Beroepen (4)
BeroepSector
ProgrammeurTechniek
CommunicatieadviseurCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
ProjectleiderEconomie/Handel/Management
FilmmakerGrafisch/ Vormgeving/Kunst

Informatie over
Film- & televisiewetenschap

Bij welke instellingen kun je Film- & televisiewetenschap volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Film- & televisiewetenschap?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Film- & televisiewetenschap volgen?

(1) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Film- & televisiewetenschap

Wat kun je worden met Film- & televisiewetenschap?

(4) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...