Kunstgeschiedenis

WO Master

Algemene informatie

De masteropleiding kunstgeschiedenis geeft je de gelegenheid om je kennis van het vakgebied te verdiepen en je te specialiseren in een bepaalde periode of een bepaalde kunstvorm. Je houdt je bezig met de vraag wat kunstenaars en architecten met hun werken bedoelden en wat ze ermee wilden zeggen en bereiken, met de manier waarop deze bedoelingen werden overgedragen, en over de kwaliteit daarvan. Je leert methoden van onderzoek kennen en je volgt colleges waarin je je bezig houdt met onderwerpen als theorie en geschiedenis van het verzamelen en presenteren, kunstkritiek, monumentenbeheer, typologisch architectuuronderzoek, doodscultuur of christelijke iconografie, functionele architectuur en expressionisme, etc. De specialisaties verschillen per universiteit.

Radboud Universiteit Nijmegen

De RUN kent de volgende specialisaties: vroegchristelijk, Middeleeuwen, vroegmodern, modern, klassieke archeologie, en provinciaal-Romeinse archeologie

Aan de RUN worden twee varianten van deze masteropleiding aangeboden: een theoretische variant, met een onderzoeksproject en een onderzoeksscriptie in het programma, en een maatschappelijke variant, waarbij je overdrachtsgerichte, kunsthistorische vakken volgt, zoals museologie of tentoonstellingsanalyse, of een stage loopt.

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG kent twee studiepaden: visuele kunsten en architectuur & stedenbouw. Aan de RUG wordt een maatschappelijke variant, gericht op praktische toepassingen van het vak buiten de universitaire sfeer, en een wetenschappelijke variant aangeboden.

Universiteit Leiden

Aan de UL kun je kiezen voor de overdrachtsgerichte variant, de onderzoeksgerichte variant of de algemene variant. Binnen de gekozen variant legt elke student zijn accent op een van de periodes van de westerse kunstgeschiedenis: klassieke oudheid, Middeleeuwen, vroeg-moderne periode of moderne periode.

Universiteit Utrecht

Aan de UU vallen onder deze opleiding de programma’s architectuurgeschiedenis en monumentenzorg, beeldende kunst tot 1800, en moderne kunst.

Universiteit van Amsterdam

De UvA kent de volgende trajecten: kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd, kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd, en geschiedenis van de architectuur.
Aan de UvA wordt ook een Engelstalige variant aangeboden: Dutch art in European context.

Vrije Universiteit

Binnen deze master kun je kiezen tussen de specialisaties beeldende kunst en architectuurgeschiedenis. Binnen de specialisatie beeldende kunst kiezen of je het accent wil leggen op de periode van 300 tot 1800 of van 1800 tot heden.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die universiteiten stellen, zijn:

Wo
BA kunstgeschiedenis
BA algemene cultuurwetenschappen of geschiedenis
BA architectuurgeschiedenis & monumentenzorg
BA taal- en cultuurstudies
BA Nederlandse taal & cultuur of literatuurwetenschap onder voorwaarden
BA in de letteren
Wo-bachelor bouwkunde
Toelating met een andere wo-bachelor bepaald door een examencommissie.

Hbo
Instroom vanuit een hbo-bachelor is mogelijk mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakelprogramma wordt gevolgd. Zo’n schakelprogramma wordt door sommige van de bovenstaande universiteiten aangeboden.

Toekomstmogelijkheden

Als Master of Arts in kunstgeschiedenis heb je carrièremogelijkheden bij musea en universiteiten. Je kunt ook werk vinden in de restauratiewereld, bij academies en hogescholen, architectuurcentra, bij beleidsvelden van ruimtelijke ordening, architectuur, monumentenzorg en erfgoed, bij kranten, kunsttijdschriften, de kunsthandel, media-archieven en overheidsinstellingen.

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (2)
StadLand
AmsterdamNederland
NijmegenNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.5
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.2
Studentenoordeel Samenhang 6.7
Studentenoordeel Werkvormen 7.1
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.8
Studentenoordeel Docenten 7.1
Studentenoordeel Communicatie 6.7
Studentenoordeel Studeerbaarheid 7.2
Studentenoordeel Gebouwen 6.8
Studentenoordeel Faciliteiten 7.4
Studentenoordeel Totaalscore 7.1

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.7%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2473.47
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.2%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.0%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.9%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.9
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 44
Percentage schoolverlaters werkloos 0.2%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.4%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.2%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.4%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.4%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.98
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.15
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 6.62
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 16.0%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 8.1%
Contacturen per week 5.56296
Groepsgrootte van werkgroepen 12.4359
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 36.1454
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 21.2685
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 26.9561
Hoog tarief collegegeld € 1945.00

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 23.9
Gemiddelde studiekosten 446.2
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
MuseoloogOnderwijs en Wetenschappen
KunsthistoricusGrafisch/ Vormgeving/Kunst
ArcheoloogOnderwijs en Wetenschappen

Informatie over
Kunstgeschiedenis

Bij welke instellingen kun je Kunstgeschiedenis volgen?

(3) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Kunstgeschiedenis?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Kunstgeschiedenis volgen?

(2) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Kunstgeschiedenis

Wat kun je worden met Kunstgeschiedenis?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...