Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

WO Master

Algemene informatie

Bij deze masteropleiding 'Wijsbegeerte van een bepaald vakgebied' kun je je verdiepen in de filosofische grondslagen en vraagstukken van je eigen wetenschapsgebied. Je kunt daarbij denken aan de ethische vragen waarmee medici en juristen te maken krijgen of de methodologische en kentheoretische vragen die economen en historici tegenkomen. Om de filosofische aspecten van je eigen wetenschapsgebied in het juiste kader te kunnen plaatsen, maak je uitgebreid kennis met algemeen filosofische vakken zoals de geschiedenis van de wijsbegeerte, wijsgerige ethiek, algemene wetenschapsleer, sociale en politieke wijsbegeerte, wijsgerige antropologie, taalfilosofie en logica, en metafysica/kenleer. Daarna specialiseer je je in de wetenschapsfilosofie van je eigen vakgebied. Je volgt niet-wijsgerige vakken op het gebied van je eigen bachelor en je concentreert je op de filosofische kwesties die in jouw vakgebied spelen.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De EUR kent de volgende specialisaties: filosofie van beleid & management, filosofie van de economie, filosofie van de geneeskunde, filosofie van de historische & kunstwetenschappen, filosofie van de informatica, filosofie van de rechtswetenschappen. Enkele cursussen worden in het Engels gegeven.

Radboud Universiteit Nijmegen

De RUN kent de volgende specialisaties: filosofie van de pedagogische wetenschappen, filosofie van de politicologie, filosofie van de natuurwetenschappen en filosofie van de rechtsgeleerdheid.

Rijksuniversiteit Groningen

Aan de RUG wordt een literatuurvariant en een stagevariant aangeboden. In de literatuurvariant is het aandeel van de scriptie groter, in de stagevariant besteed je meer tijd aan de stage.

Universiteit Leiden

Aan de UL kan dit programma in het Nederlands en in het Engels worden gevolgd. Je kunt je specialiseren in wijsbegeerte van de taalwetenschap, wijsbegeerte van de kunstgeschiedenis, wijsbegeerte van Europese talen & culturen, wijsbegeerte van de psychologie, wijsbegeerte van de sociale wetenschappen, wijsbegeerte van de wiskunde, wijsbegeerte van de natuurwetenschappen en wijsbegeerte van de rechten

Universiteit van Amsterdam

Aan de UvA is de master wijsbegeerte van een wetenschapsgebied opgebouwd uit vakwetenschappelijke vakken, keuzevakken en een wijsgerig deel.

Universiteit van Tilburg

Aan de UvT kies je twee keuzevakken uit een aanbod dat elk jaar verschillend is. Voorbeelden van keuzevakken zijn kennis-& wetenschapsleer, taalfilosofie, rechtsfilosofie, cultuurfilosofie, wijsgerige ethiek, wijsgerige antropologie, geschiedenis der moderne & hedendaagse wijsbegeerte etc.

Vrije Universiteit

De VU kent de volgende specialisaties: algemene wetenschapsfilosofie, wijsbegeerte van de exacte wetenschappen, wijsbegeerte van de medische wetenschappen, wijsbegeerte van de sociaal-culturele wetenschappen, wijsbegeerte van de psychologie, wijsbegeerte van het recht & de rechtswetenschappen, taalfilosofie & hermeneutiek, wijsbegeerte van godsdienst & godsdienstwetenschappen.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die universiteiten stellen, zijn:

Wo
BA wijsbegeerte van een wetenschapsgebied
BA wijsbegeerte
BA economie, rechten, sociale wetenschappen of letteren, met een minor wijsbegeerte
BA politicologie
BA natuurwetenschappen
Toelating met andere wo-bachelor wordt bepaald door een examencommissie

Hbo
Instroom vanuit een hbo-bacheloropleiding is mogelijk, mits een speciaal hiervoor ontwikkeld schakelprogramma gevolgd wordt. Zo’n schakelprogramma wordt door de meeste universiteiten aangeboden.

Toekomstmogelijkheden

Met het masterdiploma 'Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied' kun je doorstromen naar een promotieplaats aan de universiteit. Via het hoger beroepsonderwijs kun je ook docent filosofie worden. Daarnaast kun je werkzaam zijn op een ministerie, in een beleidsorgaan ten aanzien van ethische kwesties of als wetenschapsjournalist voor een krant of opinieblad. Je kunt ook werken als beleidsmedewerker bij bedrijven of overheidsinstanties.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (3)
OpleidingNiveau
WijsbegeerteWO Master
Filosofie (van een Wetenschapsgebied)WO Master
FilosofieWO Master
Steden (4)
StadLand
AmsterdamNederland
GroningenNederland
NijmegenNederland
RotterdamNederland
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.7%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2526.25
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.5%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.2%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.8%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 3.8
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) redelijk

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1215.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1458.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 37
Percentage schoolverlaters werkloos 0.1%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.1%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.3%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.2%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.3%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.5%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 1.02
Indicator conjuctuurgevoeligheid 0.9
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) laag
Indicator uitwijkmogelijkheden 5.37
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) gemiddeld
Clusternaam 0
Hoog tarief collegegeld € 1945.00
Bron: SKI database 2013
Beroepen (3)
BeroepSector
FilosoofOnderwijs en Wetenschappen
BeleidsambtenaarEconomie/Handel/Management
BeleidsadviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Bij welke instellingen kun je Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied volgen?

(4) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied?

(3) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied volgen?

(4) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Wat kun je worden met Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied?

(3) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...