Building services

WO Master

Algemene informatie

Het vakgebied building services richt zich op het ontwerpen van gezonde, duurzame en intelligente gebouwen. Tijdens de Master Building services specialiseer je je in het integrale ontwerpproces van gebouwen en installaties. Hierbij ligt de nadruk op het verwezenlijken van een optimale woon-of werkomgeving van een gebouw in combinatie met het behoud van de architectonische kwaliteit.

Tijdens de Master Building services verdiept je je in installatietechnische aspecten uit het ontwerp- en bouwproces. Je besteedt aandacht aan aspecten als comfort en gebruiksgemak, licht, lucht, verwarming, vochtigheidsgraad, inrichting, duurzaamheid, etc. Ook maak je kennis met de nieuwste technologieën op installatiegebied. Er is ook een duale variant van deze master. Het studieprogramma is gelijk aan dat van de voltijdsopleiding maar je voert je onderzoek en praktijkprojecten uit bij bedrijven uit de bouwwereld.

Technische Universiteit Eindhoven
Aan de TUE zijn zes specialisaties mogelijk. In de specialisatie integral building & system design benader je het ontwerp- en bouwproces als een geheel. Je leert rekening houden met installatietechnische aspecten, zoals de benodigde installaties, indeling van het gebouw en de omgeving, gebruik van duurzame energie, gebruiksgemak, etc.

De specialisatie health & comfort behandelt gebruiksaspecten van een gebouw. Je onderzoekt wat er nodig is voor een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Sustainable building systems bestudeert het transport van warmte, lucht en vocht in een gebouw. Je probeert de installaties zo te ontwerpen dat er zo weinig mogelijk energie wordt gebruikt. Intelligent buildings bestudeert de toepassing van nieuwe technologieën om zogenaamde intelligente gebouwen te ontwerpen: gebouwen die uitgerust zijn voor een speciale taak.

Je houdt je bezig met onderwerpen als domotica, smart buildings, ambient intelligence en embedded systems. Building performance simulation analyseert manieren om zuinig om te springen met energie. Je onderzoekt hoe de installaties in een gebouw zo aangelegd kunnen worden dat het energieverbruik zo laag mogelijk blijft. In building services & management combineer je bouwkunde met bedrijfskunde. Je concentreert je op het ontwerp van technische installaties in het bouwkundig proces vanuit een bedrijfskundige invalshoek.

Toelatingseisen

De minimale toelatingseisen die de TUE stelt, zijn:
Wo
BSc installatietechnologie
Andere wo-bachelor, eventueel na volgen van een schakelprogramma.
Hbo
Voor hbo-bachelors werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek, technische natuurkunde, scheepsbouw, algemene operationele techniek en hbo-bachelors van de Hogeschool voor Installatietechniek is een schakelprogramma ontwikkeld.

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de Master Building services kun je terecht komen bij de overheid, adviesbureaus en beheersmaatschappijen als installatieadviseur. Je kunt ook werken als onderzoeker bij kenniscentra en de installeurbranche. Ten slotte kun je aan de slag als energiebesparingsdeskundige bij gemeenten en energiebedrijven.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.

Instellingen (0)
InstellingStadBeoordeling
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (0)
StadLand
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Percentage schoolverlaters met baan 0.9%
Gemiddelde brutomaandloon werkzame schoolverlaters € 2328.92
Percentage schoolverlaters met baan op zijn/haar niveau 0.7%
Percentage schoolverlaters met gunstig oordeel over aansluiting op arbeidsmarkt 0.5%
Percentage schoolverlaters achteraf tevreden over studiekeus 0.9%
Gemiddeld aantal maanden nodig om baan te vinden 1.3
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) zeer goed

Overige

 
Arbeidsmarkt Jaar 2008
Arbeidsmarkt Steekproef 272
Percentage schoolverlaters werkloos 0.0%
Percentage schoolverlaters dat is gaan doorstuderen 0.0%
Percentage schoolverlaters werkzoekend 0.1%
Percentage schoolverlaters niet actief 0.0%
Percentage schoolverlaters met vaste baan 0.5%
Percentage schoolverlaters met voltijd baan 0.9%
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.81
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.35
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) erg hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 3.5
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) laag
Clusternaam 0
Bron: SKI database 2013
Beroepen (1)
BeroepSector
InstallatietechnicusTechniek

Informatie over
Building services

Welke opleidingen zijn verwant aan Building services ?

(5) opleidingen gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Building services

Wat kun je worden met Building services ?

(1) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...