Audiologie

HBO Bachelor

Algemene informatie

De hbo-opleiding Audiologie staat in het teken van exacte wetenschap, paramedische zorg en hoogwaardige techniek. Deze leer je aan te wenden ten behoeve van (de revalidatie van en onderzoek bij) slechthorenden. Je moet dus gevoel hebben voor techniek, maar je moet ook met mensen kunnen werken. Het eerste studiejaar maak je kennis met het vakgebied door het volgen van basisvakken, zoals wiskunde, beroepsmatig patiëntgericht handelen en medische technieken. In het tweede, derde en vierde studiejaar ga je vrij praktisch aan de slag ter voorbereiding op je toekomstige beroep. Je volgt college, maar werkt ook veel (in groepen) aan practica. Je volgt meerdere stages en besluit uiteindelijk de opleiding met een praktijkonderzoek.

Een audioloog is een specialist op het gebied van gecompliceerde oor- en hoorproblemen. Een audioloog werkt intensief samen met logopedisten en KNO-artsen, maatschappelijk werkers en psychologen.

Vakken

-Geluid
-Geluid en waarneming
-Spraakwaarneming
-Fysica
-Audiologische technieken
-Anatomie
-Pathologie

Toelatingseisen

Havo-profielen: alle profielen
Vwo-profielen: alle profielen
Mbo: diploma, niveau 4

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de hbo-opleiding Audiologie kun je terecht bij een audiologisch centrum, een audicienbedrijf, een school voor doven of slechthorenden, een arbodienst of akoestisch adviesbureau.

Duur

Deze opleiding duurt 4 jaar.

Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
AudicienMBO Niveau 4
Steden (2)
StadLand
AntwerpenBelgië
GentBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Arbeidsmarkt

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst)

Overige

 
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst)
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst)
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 31.2%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 0.0%
Contacturen per week 12.2667
Groepsgrootte van werkgroepen 5.35294
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 14.0556
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 9.26667
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 11.7647
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 27.6
Gemiddelde studiekosten 563.3
Bron: SKI database 2013
Beroepen (2)
BeroepSector
AudicienAlgemene gezondheidszorg
Assistent audicienTechniek

Informatie over
Audiologie

Bij welke instellingen kun je Audiologie volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Audiologie?

(1) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Audiologie volgen?

(2) steden gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Audiologie

Wat kun je worden met Audiologie?

(2) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...