Technische wetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Technische wetenschappen (afgekort AT, van advanced technology) is een brede, multidisciplinaire, technische bachelor. Alles draait om innovatie en ondernemerschap. Je leert om kennis uit verschillende vakgebieden te combineren en toe te passen bij het ontwikkelen en op de markt zetten van nieuwe producten en apparaten. Je leert daarbij rekening houden met de behoeften van de markt en met de maatschappelijke consequenties van je product.

Studie opbouw Technische Wetenschappen

In het eerste jaar van de opleiding doe je ervaring op als onderzoeker of ontwerper. Je ontdekt welke wetenschappelijke, technische en maatschappelijke aspecten een rol spelen. In het tweede jaar leer je de opgedane kennis toepassen in onderzoeks-, ontwerp- of adviesopdrachten. In het derde jaar maak je deel uit van een team dat een oplossing bedenkt voor een externe opdrachtgever. Je moet dan met een in alle opzichten haalbaar en te realiseren voorstel komen.

Toelatingseisen

Vwo-profielen: N&T, N&G met wiskunde B en natuurkunde, E&M met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, C&M met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde

Toekomstmogelijkheden

Bij organisaties in de profit en nonprofit sector is behoefte aan creatieve techneuten als jij. Maar misschien ontdek je wel een gat in de markt, en kun je als zelfstandig ondernemer aan de slag.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Instellingen (0)
InstellingStadBeoordeling
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Steden (0)
StadLand
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau

Algemeen

 
Studentenoordeel Inhoud 7.5
Studentenoordeel Keuzeruimte 7.5
Studentenoordeel Samenhang 7.5
Studentenoordeel Werkvormen 7.0
Studentenoordeel Voorbereiden loopbaan 6.9
Studentenoordeel Docenten 7.7
Studentenoordeel Communicatie 7.3
Studentenoordeel Studeerbaarheid 6.6
Studentenoordeel Gebouwen 7.4
Studentenoordeel Faciliteiten 8.1
Studentenoordeel Totaalscore 7.4

Arbeidsmarkt

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (tekst) goed

Collegegeld

 
Standaard tarief collegegeld € 1620.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten jonger dan 30 jaar € 1179.00
Tarief collegegeld deeltijd studenten ouder dan 30 jaar € 1417.00
Tarief collegegeld duaal studenten € 1620.00

Overige

 
Indicator toekomstige arbeidsperspectieven (ITA) 0.91
Indicator conjuctuurgevoeligheid 1.29
Indicator conjuctuurgevoeligheid (tekst) erg hoog
Indicator uitwijkmogelijkheden 10.91
Indicator uitwijkmogelijkheden (tekst) hoog
Clusternaam 0
Percentage studenten dat meer dan 30 uur studeert 47.2%
Percentage studenten dat meer dan 1000 euro kwijt is aan studiekosten 6.1%
Contacturen per week 16.8333
Groepsgrootte van werkgroepen 9.06631
Gemiddeld aantal toehoorders bij hoorcolleges 26.4984
Percentage studenten dat een groepsgrootte onder de 100 meldt gegroepeerd 100
Hoeveel uur per week gemiddeld aan een bijbaan besteed wordt 7.329
Percentage studenten dat geen bijbaan heeft 35.1351
Percentage studenten dat een deel van de opleiding in het buitenland genoten heeft. 0

Studeren

 
Gemiddeld aantal studieuren 31.5
Gemiddelde studiekosten 562.1
Bron: SKI database 2013
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Technische wetenschappen

Welke opleidingen zijn verwant aan Technische wetenschappen?

(5) opleidingen gevonden

Informatie over de kwalititeit van de opleiding Technische wetenschappen

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...