Handelsingenieur

WO Bachelor

Algemene informatie

Bachelor of Science

  • Hoe kan een maximum aantal T-shirts geproduceerd worden met een minimum aan stof?
  • Hoe ontwikkel je een financiële strategie die de blootstelling aan wisselkoersen minimaliseert?
  • Hoeveel kosten kan een bedrijf besparen door de productietechnologie te optimaliseren?
  • Welke zijn de voornaamste economische en technologische overwegingen die meespelen bij het oprichten van een windmolenpark in de Noordzee?


Als handelsingenieur vervul je een brugfunctie tussen (bedrijfs)economische activiteiten en ingenieursactiviteiten. Door de snelle veranderingen en de stijgende complexiteit is er in het bedrijfsleven nood aan mensen met kennis van deze beide domeinen. Handelsingenieurs kunnen, naast het waarnemen van de klassieke managementtaken, bedrijfseconomische systemen bouwen en optimaliseren. Een handelsingenieur is geen concurrent van de burgerlijk ingenieur: het uitdenken of ontwerpen van typisch technische aspecten zal niet echt behoren tot zijn beroepsactiviteiten. Het werkterrein van een handelsingenieur ligt veeleer in het begeleiden, implementeren en optimaliseren.

De opleiding handelsingenieur biedt je een grondige vorming in bedrijfskunde gecombineerd met kennis van technologische processen en kwantitatieve beleidsmethoden. Dankzij de ingenieurscomponent in de opleiding kun je technische systemen economisch begeleiden. Daarnaast stelt de opleiding je ook in staat het ondernemen in zijn maatschappelijke, juridische en sociale context te plaatsen. Het is een opleiding waar theorie en praktijk nauw samengaan. Deze algemene bedrijfskundige vorming zal in de toekomst veel deuren voor je openen!

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
  • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.


Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Toekomstmogelijkheden

Het diploma handelsingenieur opent veel deuren. Je mag stellen dat in onze moderne maatschappij geen enkele organisatie nog kan functioneren zonder handelsingenieurs in te zetten.

In vergelijking met afgestudeerden toegepaste economische wetenschappen gaan meer afgestudeerden handelsingenieur aan de slag in grotere ondernemingen. Door je studie van wetenschappen en kwantitatieve beleidsmethoden ben je in staat om bedrijfseconomische systemen te bouwen en te optimaliseren. Het bedrijfskundige luik zorgt ervoor dat je ook meertraditionele managementtaken kunt uitvoeren.

Als afgestudeerde handelsingenieur klim je vaak in een ruime waaier van managementdomeinen op naar hogere leidinggevende posities. Dankzij de taalcolleges ben je ook voorbereid op een internationale carrière.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Open dagen (2)
Opleidingen (5)
Steden (4)
StadLand
AntwerpenBelgië
BrusselBelgië
KortrijkBelgië
LeuvenBelgië
Opleidingen (5)
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (6)
BeroepSector
ProductieplannerEconomie/Handel/Management
MarketingmedewerkerCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
MarketingdeskundigeCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
BeleggingsadviseurEconomie/Handel/Management
Systeemontwerper/programmeurTechniek
Financieel adviseurEconomie/Handel/Management

Informatie over
Handelsingenieur

Bij welke instellingen kun je Handelsingenieur volgen?

(5) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Handelsingenieur?

(2) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Handelsingenieur?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Handelsingenieur volgen?

(4) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(5) opleiding gevonden

Wat kun je worden met Handelsingenieur?

(6) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...