Criminologische wetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Je bestudeert criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de processen die leiden tot (de)criminalisering.

 • Je houdt je niet alleen bezig met de 'klassieke' misdaad, maar je bestudeert allerlei vormen van grensoverschrijdend en schade berokkenend gedrag (vb. corruptie, intrafamiliaal geweld, moord, diefstal, georganiseerde criminaliteit ...).
 • De aanpak kan zowel preventief zijn met het oog op het voorkomen van criminaliteit, als gefocust op vervolging, strafuitvoering of nazorg.
 • Je wordt vertrouwd met theorieën over zowel individueel gedrag als over maatschappelijke processen.
 • Je krijgt een grondige juridische vorming omdat dit een essentieel kader is waarbinnen je kunt beoordelen in welke mate gedrag grensoverschrijdend is.
 • Je maakt kennis met interventiemethodes en leert de basisvaardigheden toepassen, zodat je later in staat bent om in het werkveld concrete criminologische interventies uit te voeren en te begeleiden.
 • Je leert om een criminologisch relevant probleem te formuleren, te analyseren en over je eigen onderzoeksresultaten verslag uit te brengen.
 • In de derde bachelorfase word je via een stage in contact gebracht met de criminologische praktijk.


Criminologie is bij uitstek een interdisciplinaire wetenschap met aandacht voor psychologie, antropologie, forensische geneeskunde, sociologie en uiteraard recht. Binnen de opleiding kun je kiezen tussen twee opties. In de optie criminologische wetenschappen ga je voluit voor de opleiding criminologie. In de optie rechten verwerf je een grondig inzicht in de diverse takken van het recht.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5°. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

Toekomstmogelijkheden

De rechterlijke orde en de strafuitvoering

 • Binnen de rechterlijke orde werk je enerzijds in slachtofferonthaal bij de parketten en rechtbanken, en anderzijds in de strafbemiddeling.
 • Binnen de strafuitvoering ben je de geknipte kandidaat voor posities als gevangenisdirecteur, stafmedewerker of hulpverlener-begeleider. Als beleidsfunctionaris zorg je voor de uitvoering van maatregelen in vrijheid zoals probatie en vrijheid onder voorwaarden. Dankzij nieuwe beleidsontwikkelingen omtrent alternatieve maatregelen en een betere toegankelijkheid van justitie voor de burger zullen er in de nabije toekomst nog meer functies vrijkomen.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (4)
OpleidingNiveau
CriminologieWO Bachelor
Criminologische wetenschappenWO Bachelor
Algemene sociale wetenschappenWO Bachelor
PoliticologieWO Bachelor
Steden (2)
StadLand
BrusselBelgië
LeuvenBelgië
Opleidingen (1)
OpleidingNiveau
Criminologische wetenschappenWO Master
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Criminologische wetenschappen

Bij welke instellingen kun je Criminologische wetenschappen volgen?

(2) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Criminologische wetenschappen?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Criminologische wetenschappen?

(4) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Criminologische wetenschappen volgen?

(2) steden gevonden

Welke aansluitende opleidingen kun je volgen?

(1) opleiding gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...