Geografie

WO Bachelor

Algemene informatie

Fysische en maatschappelijke processen
Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Geografen bestuderen de fysische processen die het landschap vormen en het natuurlijk milieu bepalen, zowel op globale, als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat de omgeving, waarin de mens zijn activiteiten ontplooit, haar typische ruimtelijke structuur geeft.

Duurzaam gebruik van de ruimte
Geografen analyseren de problemen die het gebruik van de ruimte met zich meebrengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysisch milieu, zoals zeespiegelstijgingen, de opwarming van de aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen vormen onderzoeksstof voor geografen: van de problematiek rond globalisatie en de groter wordende kloof tussen de rijkste en armste landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en de impact van stedelijke uitbreiding op de groene ruimte. Wil je met je opgedane kennis concrete problemen aanpakken die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving, dan is geografie zeker jouw ding.

Moderne technieken
Om fysische en maatschappelijke processen in detail te kunnen bestuderen en in kaart te brengen, doen geografen daarbij beroep op moderne technieken voor het verzamelen, analyseren en cartografisch voorstellen van ruimtelijke informatie. Aardobservatie vanuit satellieten speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Geografen ontwikkelen ook modellen die toelaten complexe interacties tussen omgevingsfactoren beter te begrijpen en evoluties te voorspellen. Deze liggen aan de basis van een verantwoord en duurzaam beheer van het natuurlijk, landelijk en stedelijk milieu.

Interdisciplinariteit met een actuele focus
De opleiding Geografie biedt je een interdisciplinaire opleiding op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. De focus ligt daarbij op actuele maatschappelijke thema’s: milieuveranderingen, globalisering, mobiliteit, sociale uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Bovendien kan je rekenen op een training in geavanceerde onderzoeksmethoden: ruimtelijke modellering, moderne surveytechnieken, satelietteledectie, geografische informatiesystemen.

Toelatingseisen

Kijk hier voor de toelatingseisen

Toekomstmogelijkheden

De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

Milieu, planning, cartografie...
Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

Werken aan een geïntegreerd milieubeleid
Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je vervult ofwel een coördinerende ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling.

Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid
Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid te werken waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven. Je kan ook terecht in de privésector waar je kennis aangewend wordt voor o.a. marketingdoeleinden of onderzoek. Er is eveneens een steeds groter wordende groep van semi-publieke instellingen en stedelijke vzw’s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en programmatie (o.a. stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten, ...) waar je met je expertise terecht kan.

Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?
Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI coördinator, GI-technisch-commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.
Open dagen (1)
DatumOpen dag
09-09-2018Infobeurs
KU Leuven - Leuven
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
MilieukundeWO Bachelor
AardwetenschappenWO Bachelor
Geografie, Planologie & MilieuWO Bachelor
Sociale geografie & planologieWO Bachelor
Sociale geografieWO Bachelor
Steden (2)
StadLand
BrusselBelgië
LeuvenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Geografie

Bij welke instellingen kun je Geografie volgen?

(2) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Geografie?

(1) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Geografie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Geografie volgen?

(2) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...