Taal- en letterkunde

WO Bachelor

Algemene informatie

Bachelor of Arts

In de bacheloropleiding taal- en letterkunde leer je je eigen of een vreemde taal tot in de puntjes kennen en perfect beheersen. Je onderzoekt de structuur van een taal, bestudeert de sociale en historische evolutie, en ontdekt de literaire wereld en oneindige rijkdom van een taal.

Naast een grondige methodologische taalstudie biedt de opleiding inzicht in de cultuur van de gekozen taal, en dit binnen de bredere historische en culturele context.

Je kiest uit acht talen - Nederlands, Frans, Engels, Latijn, Duits, klassiek Grieks, Italiaans, Spaans - zelf een combinatie van twee talen.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding gelden de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding:

 • Een diploma van het secundair onderwijs;
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, of
 • Een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma's wordt erkend.

  • Daarnaast kan de KU Leuven personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in het laatste punt. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding en op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma's of certificaten is voldaan. Kandidaat-studenten die behoren tot deze categorie dienen hun dossier in bij de International Admissions and Mobility Unit.

   Toekomstmogelijkheden

   De dienstensector (communicatie, taaladvies, interculturele relaties, cultuur en media ...) binnen de bedrijfswereld, de openbare sector, het onderwijs en het onderzoek vormen het belangrijkste beroepsveld.

   Veel voorkomende functies zijn communicatiedeskundige, beleids- en marketingmedewerker (voornamelijk in meertalige ondernemingen), voorlichter, redacteur, vertaler (literair of zakelijk), journalist of uitgever. Ook vorming in bedrijven of diensten is een optie.

   Daarnaast staat ook de culturele sector zeker voor je open. Afgestudeerden die de specifieke lerarenopleiding hebben gevolgd, vinden werk als leraar talen in het secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en aan hogescholen die professionele bachelors aanbieden zoals een leraren-, secretariaats- of marketingopleiding.

   Wie wetenschappelijk onderzoek wil doen, werkt in de eerste plaats aan de universiteit en de geassocieerde hogescholen, maar ook in hoogtechnologische bedrijven, vooral dan op het vlak van de taaltechnologie. Ter voorbereiding worden gespecialiseerde master-na-masteropleidingen aangeboden, o.m. in de literatuurtheorie en de taalkunde. De onderzoekseenheden Taalkunde en Literatuurwetenschap bieden ook de mogelijkheid om een doctoraat voor te bereiden.
Open dagen (2)
Opleidingen (5)
Steden (4)
StadLand
AntwerpenBelgië
BrusselBelgië
KortrijkBelgië
LeuvenBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (6)
BeroepSector
VoorlichterCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
CommunicatiedeskundigeCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
RedacteurCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
BeleidsmedewerkerEconomie/Handel/Management
VertalerCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie
MarketingmedewerkerCommunicatie/Reclame/Informatie/Documentatie

Informatie over
Taal- en letterkunde

Bij welke instellingen kun je Taal- en letterkunde volgen?

(5) instellingen gevonden

Wanneer zijn er open dagen voor Taal- en letterkunde?

(2) open dagen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Taal- en letterkunde?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Taal- en letterkunde volgen?

(4) steden gevonden

Wat kun je worden met Taal- en letterkunde?

(6) beroepen gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...