Agogische wetenschappen

WO Bachelor

Algemene informatie

Heel wat jonge mensen zijn leider van een jeugdbeweging, zijn actief in het cultureel centrum of de debatclub van hun gemeente of werken mee aan de organisatie van allerlei sociale activiteiten. Als je je op die manier graag engageert, dan is de bachelor Agogische Wetenschappen wellicht iets voor jou! schappij gerichte studie. De bacheloropleiding Agogische Wetenschappen is een sterk op mens en maatschappije gerichte studie. Algemeen bekeken kan men een agoog als een tussenpersoon of een ‘go-between’ beschouwen, namelijk als begeleider, als beheerder en als beleidsverantwoordelijke. Als begeleider ben je cursusgever, trainer of adviseur. Beheerders organiseren vrijwilligerswerk en culturele activiteiten en zetten programma’s op voor werkzoekenden, allochtonen, jongeren en ouderen. Als beleidsverantwoordelijke zorgt een agoog ervoor dat de overheid een zinvol beleid uitstippelt dat inspeelt op de sociale, culturele en economische noden van de bevolking.

Kortom, agogen streven naar een maatschappij waarin elke volwassene, jong en oud, aan bod kan komen. Agogen engageren zich op sociaal, politiek en/of cultureel vlak en streven naar een emanciperende samenleving. Het ontwikkelen, organiseren, begeleiden en evalueren van processen die leiden tot een geëmancipeerde samenleving, vormen het centrale thema van de Agogische Wetenschappen.

Studieopbouw Agogische Wetenschappen

In het eerste jaar van het modeltraject krijgen studenten Agogische Wetnschappen vakkan als psychologie, sociologie en filosofie. Psychologie helpt studenten om het gedrag en de persoonlijkheid van mensen te begrijpen, sociologie om de maatschappij te begrijpen en filosofie om richting te geven aan de agogische processen. Deze kennis moet je praktisch kunnen aanwenden met behulp van agogische vaardigheden en attitudes. Dit leer je tijdens werkcolleges, demonstraties en studiebezoeken.

In het tweede jaar krijg je ondermeer een inleiding in de sociaal-agogische basisvaardigheden, een uitgebreide inleiding in de agogische wetenschappen en een oriëntering binnen het sociaal beleid en de samenlevingsopbouw. De opleiding biedt je de nodige kennis om inzicht te krijgen in marketing en management. Dit pakket kan je aanvullen met een profiel naar keuze.

In het derde jaar combineer je een gemeenschappelijk pakket opleidingsonderdelen met een stage in het gekozen profiel.

Profielen

-Culturele Agogiek

De cultureel agoog kan literatuur, onderzoekstechnieken en specifieke methodologische terminologie binnen de agogische wetenschappen hanteren. Hij heeft een grondige algemene kennis van de 3 b’s (begeleiding, beheer en beleid) op het vlak van cultuur. Hij kan laveren tussen deze drie beroepsfuncties. Hij kan op een kritische wijze de werkcontexten en het eigen functioneren evalueren. De culturele agoog is onderlegd in het begeleiden van processen die mensen attitudes geven die aanzetten tot eigen betekenisgeving, symboolproductie, behoeftearticulatie en doeloriëntatie. Hij beheerst hiervoor de nodige begeleidingstechnieken en vertrekt vanuit een dialogische relatie met de cliënt(en)groep. Hij is in staat om complexe problematieken te vertalen naar en hanteerbaar te maken voor de cliënt. Hij is vertrouwd met de culturele werkdomeinen en beleidsstructuren.

-Opleiding en Vorming

De vormingsdeskundige agoog kan domeinspecifieke wetenschappelijke kennis, onderzoeksvaardigheden en specifieke professionele methoden binnen het domein van het levenslang leren en meer specifiek het volwassenenonderwijs hanteren. Hij kan op een kritische wijze de werkcontexten en het eigen functioneren evalueren. Hij heeft inzicht in het actuele onderwijslandschap en de verschillende actoren in dit domein. De ovrmingsdeskundige heeft kennis en vaardigheden verworven om vormingsvraagstukken te onderzoeken, en vormings- en begeleidingsomgevingen te ontwerpen en bij te sturen in het licht van het veranderende onderwijslandschap.

-Sociale Agogiek

De sociaal agoog kan literatuur, onderzoekstechnieken en specifieke methodologische terminologie binnen de agogische wetenschappen hanteren. Hij heeft een goede kennis van de 3 b’s (begeleiding, beheer en beleid) op het vlak van welzijn en volwasseneneducatie. Hij kan laveren tussen deze drie beroepsfuncties en kan op een kritische wijze het eigen functioneren evalueren. Hij heeft een goede kennis van de beleidscontouren en de sectoren. In minstens één van de sociale of sociaal-culturele domeinen is hij grondig onderlegd. De sociale agoog is onderlegd in de dialogische cliënt-agoog relatie, met aandacht voor het begeleiden van processen die mensen attitudes geven die aanzetten tot eigen betekenisgeving, behoeftearticulatie en doeloriëntatie. Hij heeft de nodige ethische en deontologische kennis inzake de hulpverlenersrelatie en heeft de cognitieve reflex om op zoek te gaan naar maatschappelijke achtergronden die aan de basis liggen van sociale uitsluitingsprocessen. Hij heeft inzicht in de juridische regelgeving inzake so

-Vrijetijdsagogiek

De vrijetijdsagoog kan literatuur, onderzoekstechnieken en specifieke methodologische terminologie binnen de vrijetijdswetenschappen hanteren. Hij heeft inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en de maatschappelijke structurering en een aantal specifieke deelsectoren van vrije tijd. Hij heeft inzicht in het belang van beweging in het agogische werk en in het bewegingsagogisch proces. De vrijetijdsagoog heeft inzicht in de functie van de 3 b’s (begeleiding, beheer en beleid) binnen het veld van de vrijetijdssector en in een aantal deelsectoren, probleemgroepen en beleidsstructuren in het bijzonder en beschikt over een aantal basisvaardigheden. Hij heeft een grondige beheersing van de agogische vaardigheden relevant voor tenminste één van deze functiemodaliteiten. Hij heeft de cognitieve reflex om op zoek te gaan naar maatschappelijke achtergronden die aan de basis liggen van sociale uitsluitingsprocessen.

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de bacheloropleiding Agogische Wetenschappen heb je een gedegen kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens een van de werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden. Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie. De cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel. De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren. De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen. De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (1)
StadLand
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Agogische wetenschappen

Bij welke instellingen kun je Agogische wetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

In welke steden kun je Agogische wetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...