Chemie

WO Master

Algemene informatie

Chemie iets voor jou?

Wens jij later je creativiteit de vrije loop te laten en een bijdrage te leveren aan deze nieuwe uitdagingen? Chemie studeren bereidt je voor op een boeiende loopbaan in een van de meest onderzoeksintensieve en sterke sectoren in Vlaanderen, maar ook in het buitenland kan je aan de slag.

De opleiding Chemie biedt je een wetenschappelijke opleiding van hoog niveau die een stevige theoretische vorming koppelt aan experimentele vaardigheden en kritisch denken. Je krijgt de mogelijkheid om in up-to-date, gespecialiseerde laboratoria en interuniversitaire onderzoeksgroepen te werken. Je krijgt een grote vrijheid in de samenstelling van je programma, dat je gedurende de masterfase nog meer op jouw maat afstemt aan de hand van een keuze uit verschillende clusters en profielen. Bovendien is er de mogelijkheid je voor te bereiden op een loopbaan in het onderwijs en kan je een deel van je opleiding in het Engels of in het buitenland te volgen.

Clusters en profielen bieden je een programma op maat

Naast een gemeenschappelijke stam biedt het programma een waaier aan opleidingsonderdelen in een viertal actuele trends in de chemie (clusters). Verder laat het programma toe een profiel Onderzoek, Industrie of Onderwijs te kiezen.

  • Moleculair en macromoleculair ontwerp biedt een diepgaande opleiding in het ontwerp en de synthese van organische moleculen en polymeren, waarbij medicinale chemie, computationele chemie en structuuranalyse uitvoerig aan bod komen. 
  • Chemie van materialen spitst zich toe op de eigenschappen van de materialen, waaronder polymeren, door o.a. oppervlakte analyse, X-stralen en laser spectroscopie en computationele chemie. 
  • Analyse en karakterisering omvat het hele gamma van analysetechnieken, met inbegrip van nieuwe elektrochemische methoden, geavanceerde chromatografie en isotopen analyse. 
  • Milieuchemie bestudeert natuurlijke en verstoorde processen in water en atmosfeer. Hierbij komen meerdere analysetechnieken aan bod, maar ook nieuwe staalname- en meettechnieken worden ontworpen en geoptimaliseerd.

Toelatingseisen

Rechtstreeks:
- Bachelor in de chemie
- Bachelor in de biochemie en biotechnologie, minor chemie
- Bachelor in de fysica, minor chemie
- Bachelor in de fysica, minor bio-chemie wetenschappen

Rechtstreeks, mits gerichte opname van opleidingsonderdelen in de keuzeruimte van de masteropleiding:
- Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie / levensmiddelentechnologie

Rechtstreeks, na toelating:
- Master in de industriële wetenschappen: chemie

Na schakelprogramma (64 studiepunten):
- Bachelor in de chemie (professioneel gerichte)

Na verkorte bachelor in de chemie (individueel te bepalen aantal studiepunten):
- Bachelor in de industriële wetenschappen
- Bachelor in de chemie (professioneel gerichte)

Toekomstmogelijkheden

Door de grote diversiteit aan specialisaties binnen de opleiding chemie situeren de beroepsuitwegen zich op verschillende terreinen. Meer dan de helft van de afgestudeerden komt terecht in het bedrijfsleven, anderen vervullen functies in onderwijs en training of bij de overheid. In het bedrijfsleven kun je een technische, commerciële of onderzoeksfunctie uitoefenen. Chemie is de tweede industriële sector in België en vertegenwoordigt ongeveer 100 000 arbeidsplaatsen. Je kansen op de arbeidsmarkt worden nog vergroot als je naast je masterdiploma ook een doctoraat behaalt. Enkele voorbeelden van beroepsdomeinen waarin chemici aan de slag kunnen: het onderwijs (secundair en hoger onderwijs), de industrie (chemie, petrochemie, medische sector, farmaceutische industrie, agrochemie, voedingsindustrie ...), de overheid (ministeries, provinciale of stedelijke diensten), en wetenschappelijke instellingen. Specifiek aan onze masteropleiding is dat het programma opties biedt gericht op één segment van de arbeidsmarkt (onderwijs, onderzoek, professioneel), zonder daarbij de andere mogelijkheden uit te sluiten.

Duur

Deze opleiding duurt 2 jaar.
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (5)
OpleidingNiveau
ChemieWO Master
Chemie & bioprocestechnologie WO Master
BiochemieWO Master
Bio-pharmaceutical sciencesWO Master
BiologieWO Master
Steden (2)
StadLand
AntwerpenBelgië
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Chemie

Bij welke instellingen kun je Chemie volgen?

(2) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Chemie?

(5) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Chemie volgen?

(2) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...