Agogische wetenschappen

WO Master

Algemene informatie

De Masteropleiding Agogische Wetenschappen vormt een verdieping op de bachelor. Tijdens de master schrijf je, onder begeleiding, een masterproef waarbij je met behulp van een adequate onderzoeksmethode een bepaalde onderzoeksproblematiek onder handen neemt. De masterscriptie neemt een belangrijke plek in binnen deze master. Dat is niet toevallig. Zo word je immers niet alleen praktijkdeskundige, maar ook een onderzoeker die van wanten weet. Tijdens het begin van de master Agogische Wetenschappen wordt het autonoom wetenschappelijk denken gestimuleerd door allerlei onderwijsvormen waarin elke student actief kan participeren. Bij dit alles verliezen we ook de actualiteit niet uit het oog. Het agogische veld is immers voortdurend in beweging.

Profielen Agogische wetenschappen

De vier profielen uit de bachelorjaren zijn ook in de master aanwezig:

-Culturele agogiek

Het profiel Culturele agogiek vertrekt steeds vanuit de culturele actualiteit, maar gaat ook vraagstukken omtrent de positie van cultuur in de ruimere tijdsbesteding en de mate van cultuurdeelname bij uitgesloten groepen niet uit de weg.

-Vrijetijdsagogie

Het profiel Vrijetijdsagogiek concentreert zich op vragen omtrent vrije tijd en tijdsbesteding en incorporeert hierin cultureel en sociaal geïnspireerde onderwerpen zoals de betekenis van cultuurparticipatie in de ruimere tijdsbesteding en de verschillen in beschikbare vrije tijd tussen werkenden en niet-werkenden en de gevolgen daarvan.

-Sociale agogiek

Het profiel Sociale agogiek baseert zich op de andere domeinen, cultuur en vrije tijd en bestudeert van hieruit verschillende sociale problematieken zoals ongelijke toegang en structurele uitsluiting.

-Opleiding en vorming

Het profiel Opleiding en vorming beoogt de opleiding van vormingsdeskundigen: ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren. Elk van de profielen diept de ingeslagen specialisatie van de bachelor uit zonder de overeenkomsten en raakvlakken tussen de profielen uit het oog te verliezen.

Elk van de de profielen diept de ingeslagen specialisatie van de bachelor uit zonder de overeenkomsten en raakvlakken tussen de profielen uit het oog te verliezen.

Toekomstmogelijkheden

Na afronding van de Master Agogische Wetenschappen heb je een zeer grondige kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens een van de werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden. Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie. e cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel. De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren. De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen. De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.

Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Steden (1)
StadLand
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Agogische wetenschappen

Bij welke instellingen kun je Agogische wetenschappen volgen?

(1) instellingen gevonden

In welke steden kun je Agogische wetenschappen volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...