Management, zorg & beleid in de gerontologie

WO Master

Algemene informatie

Door de vergrijzing van de bevolking ontstaat er een steeds groter wordende en heterogene groep van ouderen met diverse mogelijkheden en behoeften. Deze snelle demografische evolutie brengt nieuwe uitdagingen voor de samenleving met zich mee. Er is een grote nood aan goed opgeleide mensen, zowel voor het onderzoek, het beleid als de praktijk. En dat is nu net datgene waar de masteropleiding Management, Zorg en Beleid van de Gerontologie helemaal op inspeelt.

Deze opleiding benadert het verouderingsproces vanuit een multidisciplinaire invalshoek, waarbij zowel medische als sociaal-wetenschappelijke inzichten centraal staan. Deze opleiding maakt je vertrouwd met beleidsinstrumenten (overheidsreglementering, wettelijke verplichtingen), onderzoekstechnieken (onderzoek uitvoeren, rapporten lezen en evalueren) en medische, psychische, maatschappelijke en sociale aspecten van het verouderingsproces.

Gerontologie – de studie van het verouderen - is een multidisciplinaire wetenschap die de sociale, psychologische, klinisch-medische en biologisch-genetische aspecten van het verouderingsproces als onderwerp heeft. Door een toenemende professionalisering van de ouderensector zijn ook kennis en vaardigheden op het vlak van wetgeving, management en beleid onontbeerlijk om te kunnen functioneren binnen verantwoordelijke functies.

Het masterprogramma gaat uitgebreid in op belangrijke thema’s die een rol spelen in het management en het beleid m.b.t. de ouderensector. Er wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van wetenschappelijke inzichten op realistische situaties in de ouderensector.

Toelatingseisen

Kijk hier voor de toelatingseisen

Toekomstmogelijkheden

De snelle demografische verandering brengt nieuwe uitdagingen voor de samenleving met zich mee. Er is een grote nood aan goed opgeleide mensen, zowel voor het onderzoek, het beleid, de praktijk als het onderwijs.

Tweederde van de afgestudeerden in de Gerontologie werkt in de gezondheidssector of in een aanverwante sector. De meesten maakten ook sociale promotie. Het universitaire diploma Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie biedt onmiddellijke tewerkstellingsmogelijkheden in verschillende sectoren:

- de medische sector: ziekenhuizen, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra
- de welzijnssector: O.C.M.W.’s en centra voor geestelijke gezondheidszorg
- talrijke aanverwante sectoren: ziekenfondsen, nationale en federale overheid, patiëntenorganisaties, verzekeringsinstellingen
- de onderwijssector
- wetenschappelijk onderzoek: als vorser in (universitaire) onderzoekscentra

Duur

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Instellingen (1)
Open dagen (0)
DatumOpen dag
Opleidingen (4)
Steden (1)
StadLand
BrusselBelgië
Opleidingen (0)
OpleidingNiveau
Geen kwaliteits gegevens beschikbaar
Beroepen (0)
BeroepSector

Informatie over
Management, zorg & beleid in de gerontologie

Bij welke instellingen kun je Management, zorg & beleid in de gerontologie volgen?

(1) instellingen gevonden

Welke opleidingen zijn verwant aan Management, zorg & beleid in de gerontologie?

(4) opleidingen gevonden

In welke steden kun je Management, zorg & beleid in de gerontologie volgen?

(1) steden gevonden

Login
Close
Log in of maak een profiel aan
Mijn algemene gegevens
Mijn profiel & voorkeuren voor opleidingen
Mijn favorieten
Mijn brochures
Mijn blogs
Close
Brochures
Close
Open dagen
TODO :: Order subscription form here...